SHEP

​ໂຄງການ SHEP ​ເປັນ​ໂຄງການ​ທີ່​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​​ຫຼາຍ​ໆ​ອົງ​ກອນ ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ມະ​ຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກໍ່​ເປັນ​ໜຶ່ງ​​​ໃນ​ນັ້ນ​ທີ່ SHEP ​ໄດ້​​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ດ້ານການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸ​ດກໍ່​ຄື ​ໃ້ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ງົບປະມານຈັດເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ຄູອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ນອກນັ້ນ ປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ໃຫ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມ ຈັດການລະບົບຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ LUMS (Lao University Management System)…