ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ Linux Server and Network Security

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-23 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້ Linux Server and Network Security ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂອງ 03 ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ແກ່: ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 32 ທ່ານ ເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 03 ວັນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການເພີ່ມທັກສະ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄຸ້ມຂອງ Server ຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີຂື້ນຕື່ມ

 

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: