ການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າ ມຊ 2021 ແບບອອນລາຍ

ນີ້ແມ່ນການສອບເສັງຄັ້ງປະຫວັດສາດ ນັບແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສ້າງຕັ້ງມາໄດ້ 25 ປີ ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແປງການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່.

 

ເປັນເວລາປີກວ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມລົງເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ຫຼັງຈາກບົດຄວາມຄັ້ງກ່ອນຂຽນໃນໄລຍະທີ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ໂຄວິດ 19 ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໆ. ເຖິງແມ່ນຈາກນັ້ນມາ ສະພາບການເຮັດວຽກ, ການຮຽນ-ການສອນ, ການດຳລົງຊີວິດຕ່າງໆໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ໂດຍລວມມີຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ຊ້າລົງ, ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງຫຼາຍດ້ານເກີດຂຶ້ນ.

ເມື່ອເບິ່ງກັບຄືນໄປໃນໄລຍະປີກວ່າຜ່ານມາ ມີຄວາມປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນໄດ້. ປັດຈຸບັນ ການຮຽນ-ການສອນຂອງນັກສຶກສາທຸກຫຼັກສູດ ທຸກຊັ້ນປີ ແມ່ນເປັນແບບອອນລາຍ. ຄູ-ອາຈານສ່ວນຫຼາຍຕ່າງກໍ່ມີການປັບຕົວດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆດ້ານໄອທີເຂົ້າຊ່ວຍການສອນຂອງຕົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການຮຽນ-ການສອນເທົ່ານັ້ນ ການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການນຳສະເໜີບົດຕ່າງໆກໍ່ແມ່ນດຳເນີນຜ່ານລະບົບອອນລາຍທັງໝົດ.

ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມການສອບເສັງອອນລາຍ ມຊ ຄັ້ງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2021

ການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ກໍຄື ມຊ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ໂດຍການສອບເສັງແບບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດຂຶ້ນ. ນັກສອບເສັງຫຼາຍກວ່າ 6000 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສອບເສັງຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້. ການສອບເສັງແບບອອນລາຍນີ້ ເກີດຂຶ້ນຈາກການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈສູງຂອງການນຳທຸກຂັ້ນ ພ້ອມກັບຄວາມບຸກບືນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນຂະບວນການສອບເສັງອອນລາຍໃນຄັ້ງນີ້.

ການສອບເສັງອອນລາຍໃນຄັ້ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານການສຶກສາຂອງຊາດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ການສອບເສັງອອນລາຍນີ້ ຈະເປັນຫຼັກໝາຍສຳຄັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການຫັນປ່ຽນສູ່ຍຸກໃໝ່ ທີ່ທັນສະໄໝ.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໜຶ່ງເດືອນຂອງການກະກຽມ, ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງສູນໄອທີທຸກຄົນ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບ ວາງແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບການສອບເສັງອອນລາຍໃນຄັ້ງນີ້ສຳເລັດລົງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ເຖິງແມ່ນວ່າການສອບເສັງອອນລາຍ ອາດຈະມີບາງອັນທີ່ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ຍ້ອນເວລາກະກຽມອັນຈຳກັດ, ແຕ່ເຊື່ອວ່າໃນປີຕໍ່ໜ້າ ຂະບວນການສອບເສັງແບບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.

ສຸດທ້າຍນີ້ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງຕໍ່ຄະນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດສູນໄອທີ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຄະນະຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ແລະ ສຸດທ້າຍຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ນັກສອບເສັງທຸກຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ຈົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: