ອະດີດພະນັກງານສູນ


ປອ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ
ຜູ້ອຳນວຍການສູນ (2009-2019)
ດຣ ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ
ຜູ້ອຳນວຍການສູນ (2002 - 2008)
ວິຊິນ ມຸ່ງສິນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ (2002 - 2009)
ເຂືອງຄຳ ໂພທິສານ
ອະດີດ ຫົວໜ້າພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ທ່ຽງທຳ ແກ້ວປະສິດ
ອະດີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ບຸນທັນ ແສນສຸພາບ
ອະດີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
ປະຕິທັກ ແກ້ວພົມມາ
ອະດີດພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
ມະນີວອນ ດອກດວງນາລີ
ວຽງລາສີ ມັງໜໍ່ເມກ
ບົວຄຳ ດວງປັນຍາ
ອະດີດຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພັດທະນາຊອບແວ
ວິໄລພອນ ພົມມະສອນ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++