ພະນັກງານສູນໄອທີ

ດຣ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ
ຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ (ຊີ້ນຳວຽກງານລວມ)
ຄຳພັນ ສິດທະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ (ຊີ້ນຳວຽກວິຊາການ)
ທອງສະໝຸດ ສູນທະວົງ
(ຊີ້ນຳວຽກວິຊາການເຄື່ອຂ່າຍ)
ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ
ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ສົດໃສ ເຊັງວົງ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ວິພາກອນ ສຸລິຍະວົງ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກ ພັດທະນາຊັອບແວ
ຄຳສະອອນ ຈຸນລະມະນີ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ສີລິພອນ ລາວຽງວົງ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ຈັນສຸດາ ເພັດສິລິແສງ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ຄຳຫຼ້າ ພົມມະລີ
ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
Gmail
ນັດ ດອນພົນດີ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ອາລຸນນີ ຈິດຕະບູນ
ເລຂາ

=========================================================================