ເຊົ່າຫ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ

ສູນໄອທີຍັງມີຫ້ອງໃຫ້ເຊົ່າ:

  • ຫ້ອງຈັດເຝິກອົບຮົມ ເຊິ່ງໃນຫ້ອງຈະມີ Projector & LCD, Microphone, 25 Computer and handset.
  • ຫ້ອງຈັດປະຊຸມ, ສຳມະນາຜ່ານລະບົບ Video Conference ໃນນັ້ນ ກໍ່ມີ ຊຸດ Video Conference ຄົບຊຸດ, Projector & LCD , 20 Notebook Computer.
  • ສະຕູດີໂອໃຫ້ເຊົ່າໃນການອັດສຽງຖ່າຍທຳວິດີໂອ ແລະ ຕັດຕໍ່ ເຊິ່ງພາຍໃນຫ້ອງຈະມີສິ່ງອຳນວຍໃຫ້ຄົບຊຸດ ເຊັ່ນ: ຊຸດເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ອັດສຽງ, ລະບົບໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ໃນການຕັດຕໍ່…..

ສຳລັບລາຄາ: ໃນການເຊົ່າຫ້ອງແມ່ນຈະບໍ່ລວມອຸປະກອນບາງຢ່າງ.

ນອກນັ້ນ, ທາງສູນຍັງຮັບຈັດອາຫານຫວ່າງ, ອາຫານທ່ຽງໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນອີກດ້ວຍ. ສຳລັບລາຄາໃນການຈັດອາຫານວ່າງ ແລະ ອາຫານທ່ຽງນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕົກລົງກັນຕື່ມອີກ.

ສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ພາກສ່ວນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ບໍລິການກໍ່ສາມາດສອບຖາມ ແລະ ຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່:

ອຈ ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ  ເບີໂທ 020 22228890, email: itstaff@nuol.edu.la