ຂໍແນະນຳອາຈານທີ່ຈະສອນບົດຮຽນຜ່ານລະບົບ Online ໃນໂຄງການ ASEAN CYBER UNIVERSITY ປະຈຳປີ 2018

ໃນວັນສຸກທີ 23 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປະກາດຜົນ ອາຈານ 5 ທ່ານ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈາກອາຈານທັງໝົດທົ່ວ ມຊ ເພື່ອມາພັດທະນາ ວິຊາສອນໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ 5 ວິຊາເຊີ່ງມາຈາກຫລາຍຄະນະ.

ອາຈານທັງ 5 ທ່ານແມ່ນຈະໄດ້ກຽມຕົວອອກໄປຝຶກອົບຮົ່ມ ວິທີ ການສ້າງບົດຮຽນການສອນເທິງອິນເຕີເນັດ ທີ ສ.ເກົ່າຫຼີ ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2018 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN CYBER UNIVERSITY.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ພວກເພີ່ນນຳແນ່ເດີ

Read more

ອາຈານທັງ 5 ປະກອບໄປດ້ວຍ

  1. ປທ ບຸນໂຮມ ຈັນສະຫວ່າງ ສອນວິຊາ ພື້ນຖານການສຳຫຼວດ ຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດ
  2. ປອ ຂັນທະນູ ຫຼວງໄຊຊະນະ ສອນວິຊາ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເວັບ ຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດ
  3. ປທ ນ ອໍລະດີ ຄຳມະນີວົງ ສອນວິຊາ ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
  4. ປທ ລີນ້າ ພອນມາເຈດີ ສອນວິຊາ ພາວະຜູ້ນຳ ຈາກຄະນະສຶກສາສາດ
  5. ປທ ສົມພອນ ແສງອະໄພ ສອນວິຊາ ການເມືອງ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ


%d bloggers like this: