ໂຣກທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ເກັ່ງ (Imposter syndrome – ອິມໂພສເຕີ ຊິນໂດຣມ)

ບາງຄັ້ງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃດ້ຮັບຄຳຊົມຈາກຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ ບາງທີ່ຫລາຍຄັ້ງເກີດອາການຫງຸດຫງິດ ເພາະພາຍໃນໃຈ ນັ້ນຄິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໄປນັ້ນຍັງດີບໍ່ພໍ

ມີບາງທິດສະດີວ່າ ໂຣກນີ້ສ່ວນໜຶ່ງເກີດມາຈາກພື້ນຖານຄອບຄົວທີ່ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຄາດຫວັງ ຫຼື ສ້າງຕົວຕົນຈຳລອງບາງຢ່າງຂື້ນມາ ຕົວຢ່າງ ພໍ່ແມ່ອາດຈະບອກກັບລູກວ່າ ລູກນີ້ພິເສດ ແລະ ສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃດ້ຫຼາຍກ່ອນຄົນທົ່ວໄປ (ສິ່ງນີ້ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດເດັກຄົນໜຶ່ງວາງເກນຂອງຕົນເອງຂື້ນມາ ແລະ ຕ້ອງເຮັດສຳເລັດທຸກໆຢ່າງໃຫ້ສຳເລັດ ເພາະຕົນເອງນັ້ນພິເສດ)

Read more

ການສະແດງຂອງອາການ Imposter syndrome

ຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຣກນີ້ແມ່ນ ມັກບອກກັບຕົນເອງວ່າຕ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດຕະຫລອດເວລາ, ຊະນະຕະຫລອດເວລາ ແລະ ພະຍາຍາມຮັກສາລະດັບໄວ້

ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຮົາບໍ່ເກັ່ງ ຫລື ຮູ້ບໍ່ຫລາຍ ທັງທີ່ຄວາມຈິງອາດຈະບໍ່ແມ່ນ ເພາະຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາເຮັດຫຍັງສຳເລັດເພື່ອຢາກໃດ້ ຫຼື ສະແດງໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງເຫັນເຖິງສັກກະຍະພາບຕະຫຼອດເວລາ ນັ້ນເປັນການແບກຮັບພາລະບາງຢ່າງທີ່ຕົນເອງສ້າງຂື້ນມາ

ບາງຄັ້ງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃດ້ຮັບຄຳຊົມຈາກຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ ບາງທີ່ຫລາຍຄັ້ງເກີດອາການຫງຸດຫງິດ ເພາະພາຍໃນໃຈ ນັ້ນຄິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໄປນັ້ນຍັງດີບໍ່ພໍ

ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຟຣຸກຕະຫລອດເວລາ, ເຮັດຫຍັງສຳເລັດ ແຕ່ ຍັງຮູ້ສຶກວ່າ ຍັງບໍ່ສົມບູນ

Imposter syndrome ກັບ Perfectionist ຈະມີຄວາມຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ Perfectionist ຄືຮູ້ສຶກໂຕວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດນັ້ນດີແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີບາງຈຸດບໍ່ສົມບູນຢາກເຮັດໃຫ້ດີກ່ອນນີ້ ແລະ ຈະບໍ່ຄິດຕຳນິໃນຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງ

ອິມໂຟສເຕີ ຊິນໂດຣມ ບໍ່ດີປານໃດ ຕ່າງຈາກການຖ່ອມໂຕ (ຄວາມຖ່ອມໂຕແມ່ນເຮົາຮູ້ວ່າສຳເລັດຍ້ອນຫຍັງແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ຂີ້ໂມ້ຫລາຍ)

ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າເປັນ ອິມໂຟສເຕີຊິນໂດຣມ ມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າມີບາງຢ່າງໃນໃຈເຊື່ອງໄວ້ຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ຄວາມຈິງ (ຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ເກັ່ງ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າມີບາງຢ່າງເປັນສິ່ງຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ແລ້ວຈະເບິ່ງເຮົາຫຼຸດຕາມມາດຖານຂອງຕົນເອງທີ່ຕັ້ງໄວ້)

ວິທີແກ້ ຕ້ອງຍອມຮັບກ່ອນວ່າໂຕເອງເປັນໂຣກນີ້
ຄວນດີໃຈກັບຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ
ຍອມຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກໝູ່ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຄື ໂຣກນີ້ຂ້ອນຂ້າງເປັນ ລັກສະນະ ວົງກວ້າງຂອງ Social Network ກັບຄົນຍຸກນີ້ ເພາະແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເຮັດໃຫ້ເກີດການປຽບທຽບ.

ຖ້າເກີດສະສົມ ບໍ່ແກ້ໄຂ ອາດຈະເປັນແຜເລິກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລຸກລາມໄປຫາໂຣກອື່ນ ຫຼື ໂຣກຊຶ່ມເສົ້າ
ເຮົາຄວນປຶກສາຫມໍ

ຂໍ້ມູນຈາກ entrepreneur

%d bloggers like this: