IT Center

WDU ມອບອຸປກອນໃນການ Backup ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ສູນໄອທີ

ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມ ແລະ ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນວຽກໂຄງການ ACU 2019 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບົດຮຽນໃນຮູບແບບ E-learning ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-5 ກັນຍາ 2019 ນີ້ທີມງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ວອນກວາງ ປະເທດ ສ ເກົາຫຼື (Wonkwang Digital University) ໄດ້ນຳເອົາອຸປະກອນ Backup ຂໍ້ມູນມາມອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃສ່ຫ້ອງສະຕູດີໂອ, ສູນໄອທີ ມຊ ໂດຍຕາງໜ້າມອບໂດຍທ່ານ Mr. Inkwang LEE, Mr. Cheain LEE  ແລະ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທະວົງ ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການສູນໄອທີ ມຊ, ທ່ານ ອາລຸນສະຫວັັດ ແສນດວງເດດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ E-learning ມຊ. ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງໄດ້ມີການປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນນຳທີມງານ ID, SE ທັງ 5 ວິຊາ ແລະ SME 2 ວິຊາທີ່ສ້າງ Subtitle ເພື່ອຕິດຕາມ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: