[ອະດີດພະນັກງານສູນ] ບຸນທັນ ແສນສຸພາບ

ບຸນທັນ ແສນສຸພາບ
ອະດີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
  • ສະຖານະພາບ: ເຂົ້າບຳນານ
  • ປີເຂົ້າເຮັດວຽກ: –
  • ປີເຂົ້າບຳນານ: 2015