ທອງສະໝຸດ ສູນທະວົງ

ທອງສະໝຸດ ສູນທະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ:ຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ (ມະຫາວິທະຍາແຫ່ງຊາດໃນປະຈຸບັນ) ລາວ ປີ 1984
  • ປະລິນຍາໂທ: ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນຣາຊທານີ ປະເທດໄທ
ປະສົບການເຮັດວຽກ:
  • ປີ 1981 ເປັນອາຈານສອນ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ອ 3 ຢູ່ໂຮງຮຽນ ອຸດົມໄຊເສດຖາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ
  • ປີ 1980 ເປັນອາຈານສອນ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ອ 3 ຢູ່ໂຮງຮຽນ ອຸດົມຟ້າງຸ່ມວຽງຈັນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ ເວລາ 3 ເດືອນ
  • ປີ 1980 ເປັນອາຈານສອນ ຢູ່ ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານຊັ້ນສູງ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົ່ນສົ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
  • ປີ 1995 ເປັນພະນັກງານ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ້ອງການສັງລວມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
  • ປີ 2002 ເປັນພະນັກງານ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ