ປອ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ

ປອ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ
ຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ 2009-2019

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ:
  • ປະລິນຍາໂທ:
  • ປະລິນຍາເອກ:

ປະສົບການເຮັດວຽກຜ່ານມາ:

ທັກສະ/ຄວາມສາມາດ