ຄຳຫຼ້າ ພົມມະລີ

ຄຳຫຼ້າ ພົມມະລີ
ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
Vientiane,Laos
11164842_937545739652234_5537992113215528616_o ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ: ສາຂາວິສາຄອມພິວເຕີ້ທົ່ວໄປ ທີປະເທດຈີນ ແລະ ພາສາອັງກິດທີ່ ມ.ຊ
  • ປະລິນຍາໂທ:
ປະສົບການເຮັດວຽກ:  ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູາຝືກການນຳໃຊ້Joomla. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູາຝືກນຳໃຊ້ Moodle.  ເປັນຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດລະບົບ E-Learning
Adobe Captiveta
ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC
Adobe Photoshop
ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC
Adobe Premiere
ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC
Adobe Soundbooth
ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC