Python ພາສາຄອມພິວເຕີ ແຫ່ງປີ 2018

Python ເປັນພາສາຄອມພິວເຕີແຫ່ງປີ 2018 ຈາກການຈັດອັນດັບຂອງເວັບໄຊ tiobe.

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ເວັບໄຊຈັດອັນດັບພາສາຄອມພິວເຕີຊື່ດັ່ງ tiobe ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມນິຍົມການນຳໃຊ້ພາສາຄອມພິວເຕີຂອງໂປແກຼມເມີທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ພາສາ python ເປັນພາສາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເປັນອັນດັບໜຶ່ງ. ຈາກຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ພາສາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມນິຍົມນຳໃຊ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.62%, ຕິດຕາມມາດ້ວຍພາສາ Visual Basic .NET ແລະ Java ເຊິ່ງມີຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ 3.20% ແລະ 2.69% ຕາມລຳດັບ. ຈາກຄວາມນິຍົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພາສາ python ນີ້ ກ້າວຂຶ້ນຈາກພາສາຍອດນິຍົມ ອັນດັບ 4 ໃນປີກາຍ ມາເປັນພາສາຍອດນິຍົມອັນດັບ 3 ໃນປີນີ້, ເຮັດໃຫ້ພາສາ python ໄດ້ເປັນອີກໜຶ່ງໃນພາສາຄອມພິວເຕີສຳຄັນ ທີ່ໂປແກຼມເມີບໍ່ອາດມອງຂ້າມໄປໄດ້.

ພາສາ python ມີການນຳໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍທົ່ວໄປ ເຊັ່ນມີການນຳໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງຫຼາຍສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼາຍບ່ອນໃຊ້ພາສານີ້ເປັນພາສາທຳອິດ ໃນການສອນນັກສຶກສາທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍຂຽນໂປແກມພາສາຄອມພິວເຕີມາກ່ອນ. ພາສານີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບການວິເຄາະສະຖິຕິ, ເປັນທີ່ນິຍົມໃນການຂຽນໂປແກຼມກັບ AI, ເປັນພາສາ scripting ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ໃນລະບົບປະຕິບັດການຕ່າງໆ ຕະຫຼອດຮອດສາມາດນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບເວັບໄຊ ແລະ ເປັນພາສາທີ່ມັກໃຊ້ໃນການທົດສອບຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈ ທີ່ຈະມີນັກພັດທະນາທົ່ວໂລກນຳໃຊ້ພາສານີ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນ.

ພາສານີ້ມີການພັດທະນາ ມາຢ່າງຕໍ່ເນື໋ອງຍາວນານຫຼາຍກວ່າສອງທົດສະວັດແລ້ວ, ປະຈຸບັນມີການນຳໃຊ້ 2 ເວີຊັນຄື 3.7.x ແລະ 2.7.x (ນະເວລາທີ່ຂຽນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນ 3.7.2 ແລະ 2.7.15). ພາສານີ້ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຈຸດເດັ່ນສະເພາະຕົວຫຼາຍຢ່າງ, ເຊິ່ງໂດຍສ່ວນຕົວເຫັນວ່າ ພາສານີ້ ເປັນພາສາທີ່ມີຮູບແບບການຂຽນຄຳສັ່ງສັ້ນກວ່າ ງ່າຍກວ່າ ພາສາ C ແລະ Java ເຮັດໃຫ້ງ່າຍໃນການເລີ່ມຮຽນຂຽນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຮຽນຂຽນໂປແກມໃໝ່, ນອກນັ້ນຍັງເປັນພາສາທີ່ຮອງຮັບການຂຽນໂປແກມ ລະບົບໄດ້ຫຼາຍແບບທັງແບບ interactive, imperative, object-oriented. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງມີ ໂປແກມເສີມ libraries ຮອງຮັບຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ພາສານີ້ເຂົ້າໃນທຸກໆຂະແໜງວຽກງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ການຮຽນຮູ້ການຂຽນໂປແກມ ເປັນອີກໜຶ່ງທັກສະຂອງຄົນໃນໂລກຍຸກໃໝ່, ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ ເຄື່ອງຈັກ ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ່ຽນແທນການເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ແຮງງານຄົນ ໃນຫຼາຍວົງການ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດເຮັດວຽກແບບອື່ນ ແລະ ຢູ່ລອດໄດ້. ການຮຽນຂຽນໂປແກມພາສາ python ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ ນອກຈາກຈະເປັນການສ້າງທັກສະ ຄວາມພ້ອມຂອງຕົນ ໃນການດຳລົງຊີວິດໃນອະນາຄົດແລ້ວ, ການຂຽນໂປແກມ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາ ຄິດວິເຄາະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້ດີ ແລະ ສ້າງຄວາມເພີດເພີນໄດ້ອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຍັງບໍ່ຫຼ້າບໍ່ສວາຍ ຖ້າຈະລອງມາຮຽນຂຽນໂປແກມເບິ່ງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນໃຜ, ເພດໃດ, ອາຍຸຊໍ່າໃດ ກໍສາມາດຂຽນໂປແກມໄດ້. ມາຂຽນໂປແກມກັນເທາະ!

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: