ການຈັດການລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ

ສູນໄອທີ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການບໍລິຫານ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ສູ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ວິທະຍາເຂດ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆເຂົ້າກັນ.

Read more

ປະຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຳລັງປັບປຸງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ປະກອບກັບບຸກຄະລາກອນດ້ານເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ເຊົ່າຫ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ

ສູນໄອທີມີອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳລັບຈັດເຝິກອົບຮົມ, ງານປະຊຸມ, ງານສຳມະນາ, Video Conference ແລະ ອື່ນໆ. ສູນໄອທີມີ ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງ LCD, ລະບົບເຄື່ອງສຽງຄົບຊຸດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດງານຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ ສູນໄອທີ ຍັງມີບໍລິການ ອາຫານຫວ່າງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດງານ ຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ

Hosting Plan

ນີ້ແມ່ນບໍລິການຟຣີ ບໍລິການໃໝ່ຂອງສູນໄອທີ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາມາດມີບ່ອນນຳ ເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນຂອງຕົນ ອອກເຜີຍແຜ່ສູ່ລະບົບອິນເຕີເນັດ ໂດຍຜ່ານລະບົບບໍລິການຝາກເວັບໄຊ ຂອງສູນໄອທີ. ການບໍລິການນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີພາຍໃນສູນ ສ້າງເປັນລະບົບຂຶ້ນ ເຊິ່ງຮອງຮັບລະບົບເວັບໄຊພື້ນຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Joomla, WordPress ແລະ ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນເວັບໄຊອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິການຝາກເວັບໄຊຂອງສູນໄອທີ ຍັງສະໜອງເຄື່ອງມືບໍລິຫານເວັບໄຊ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໂດຍມີທີມງານທີ່ຄວາມຮູ້ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການບໍລິຫານລະບົບ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຂອງທ່ານ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເວັບໄຊ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ.

Read more

ນີ້ແມ່ນບໍລິການໃໝ່ ແລະ ດ້ວຍຈຳນວນອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ຍັງມີຈຳກັດ ການບໍລິການຝາກເວັບໄຊ ຈຶ່ງມີການຕັ້ງເປັນຮູບແບບການບໍລິການດຽວຄື:

  • ຜູ້ນຳໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບພື້ນທີ່ການຈັດເກັບເວັບໄຊ 5 GB
  • ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ MySQL 1 Database
  • ຄວາມໄວ Bandwidth ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວທີ່ສູນໄອທີມີ
  • ມີລະບົບເຄື່ອງມືບໍລິຫານເວັບໄຊ Webmin, VirtualMin
  • ສາມາດໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານ FTP Client ເຊັ່ນ FileZilla
  • ສາມາດບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນຜ່ານ phpMyAdmin

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ຈະນຳໃຊ້ບໍລິການຝາກເວັບໄຊນີ້ ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາສູນໄອທີ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

Training

ສູນເທັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີບໍລິການ ການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ທາງດ້ານໄອທີ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ ດ້ວຍບຸກຄະລາກອນໄອທີ ທີ່ມີປະສົບການວິຊາສະເພາະ ແລະ ການສິດສອນເປັນກັນເອງ. ການເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດ ກັບອຸປະກອນຕົວຈິງ ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ໃກ້ສິດຈາກອາຈານຜູ້ສອນ. ເນື້ອໃນການສິດສອນ ກໍ່ມີການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ ມີຫຼາຍລະດັບນັບແຕ່ຂັ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດຂັ້ນສູງ. ມີຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ພັດທະນາຊັອບແວ

softwareDevelopment

ບໍລິການພັດທະນາ ລະບົບໂປແກມນຳໃຊ້ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນອີກໜຶ່ງບໍລິການ ທີ່ສູນໄອທີມີໃຫ້. ການສ້າງລະບົບໂປແກມ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມ ປະສິດທິພາບໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງທ່ານສູງຂຶ້ນ. ສູນໄອທີມີບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສາມາດພັດທະນາໂປແກມນຳໃຊ້ ທີ່ມີປະສົບການ ທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ລະບົບທີ່ພັດທະນາ ໂດຍສູນໄອທີນີ້ ຈະເປັນລະບົບທີ່ຖືກກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້, ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບວຽກງານຂອງທ່ານ.

%d bloggers like this: