ຝຶກອົບຮົມສ້າງທີມພັດທະນາວຽກງານ E-learning ໃຫ້ແກ່ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມແຜນການພັດທະນາທີມງານຂອງໂຄງການ ACU 2019 ດັ່ງນັ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-29 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາສູນໄອທີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກໍຄືທີມງານພັດທະນາບົດຮຽນໃນຮູບແບບ E-learning ປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ມີການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມພັດທະນາໃໝ່ຈາກ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍມີ: ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ 1 ທີມ ມີ 5 ທ່ານ, ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ 1 ທີມ ມີ 5 ທ່ານ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ 1 ທີມ ມີ 5 ທ່ານ, ມະຫາວິທະຍາແຫ່ງຊາດ 2 ທີມ ມີ 8 ທ່ານ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 5 t (SME), Instructional Designer(ID), System Engineer(SE), Media Developer(MD). ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການແບ່ງທີມຝຶກອົບຮົມຕາມແຕ່ລະ Role ແລ້ວ ກໍໄດ້ມີການຖ່າຍທຳໃນ 3 ຮູບແບບ (BEAM, CHROMA, SMATR) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນອອກມາເປັນວີດີໂອຕົວຢ່າງໃນການຝຶກອົບຮົມ.

ຮູບພາບບັນຍາກາດ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: