IT Center

Higher Education ICT Network Workshop

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29/9/2019 ເວລາ 09:00-12:00 ໂມງ ທີ່ຕຶກເຕ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຫົວຂໍ້: “Higher Education ICT Network Workshop” ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຄະນະວິຊາ 13 ຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການ SSHEP ທັງໝົດຈຳນວນ 25 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ນຳສະເໜີການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງ E-learning ໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ນຳສະເໜີແຜນພັດທະນາທີ່ຄວບຄຸມ E-learning ແລະ ລະບົບ LUMS ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນຳສະເໜີເຄື່ອງມືການກວດສອບ Network/Server/Applications ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ .

ພາຍຫຼັງທີ່ຟັງການນຳສະເໜີຈາກທ່ານ Dr. Eric Mousset ທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກ ໂຄງການ SSHEP ແລ້ວ ກໍໄດ້ມີການສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຈາກຫຼາຍໆທ່ານທີ່ເຂົ້້າຮ່ວມ.

ພາບບັນຍາກາດ:

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: