IT Center

ESET Antivirus Server ບໍລິການໃໝ່ຂອງສູນໄອທີ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ ພາຍໃນ ມຊ ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ, ສູນໄອທີ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ ການຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ໂດຍນຳສະເໜີລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ ຈາກບໍລິສັດ ESET ຫຼືທີ່ຫຼາຍທ່ານຈະຄຸ້ນເຄີຍໃນຊື່ NOD32.

ໂດຍລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍ (ເຊີເວີ) ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງສູນໄອທີ ມຊ ທີ່ສາມາດຮອງຮັບການ ປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີພາຍໃນເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ມຊ ເຖິງ 500 ໜ່ວຍ. ປະຈຸບັນລະບົບດັ່ງກ່າວ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ ແລະ ທົດສອບທາງດ້ານເທັກນິກຢູ່ ແລະ ພ້ອມຈະໃຫ້ບໍລິການໃນມໍ່ໆນີ້.

ລາຍລະອຽດການນຳໃຊ້, ຄຸນນະສົມບັດຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ ລວມທັງວິທີຕິດຕັ້ງລົງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແມ່ນສາມາດຕິດຕາມໄດ້ ໃນເວັບໄຊສູນໄອທີ ມຊ ນີ້.

db45a8c2

%d bloggers like this: