ສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ 2015

2014-09-04-National-Teachers-Day2

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ 2015 ຈະວຽນມາບັນຈົບ ອີກວາລະໜຶ່ງ ໃນວັນທີ 07 ຕຸລາ 2015 ນີ້, ຈຶ່ງເປັນໂອກາດດີ ທີ່ຈະຂຽນບົດຄວາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູ ເພື່ອລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນ ຂອງຄູອາຈານ ທີ່ປຽບເໝືອນພໍ່ແມ່ທີສອງ ທີ່ຊ່ວຍອົບຮົມສັ່ງສອນ ໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນ ສາມາດ ດຳລົງຊີວິດມາຈົນທຸກວັນນີ້.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ຂອງພວກເຮົານີ້, ເພີ່ນກຳນົດໃຫ້ເປັນວັນທີ 07 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມກຳນົດ ນັບແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ລວມຮອດປີນີ້ ແມ່ນຄົບຮອບ 21 …