SHEP

ການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ຊຸດທີ 7

ການເຝິກອົບຮົມ Moodle ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ອາຈານສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ ສືບຕໍ່ມາຮອດຊຸດທີ 7 ໄລຍະການເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນ 8 ວັນລະຫວ່າງວັນທີ 03-10/06/2015 ເຊິ່ງໃນການເຝິກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີອາຈານ ຈາກ 12 ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ເນື່ອງມາຈາກບາງອາຈານບໍ່ສະດວກທີ່ຈະມາເຂົ້າຮ່ວມໃນຊຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົວຈິງເຫຼືອພຽງແຕ່ 18 ທ່ານ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ອາຈານທີ່ເຂົ້າເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຕັງໃຈທີ່ຈະນຳເອົາລາຍວິຊາຂອງຕົນເຂົ້າລະບົບໃຫ້ສົມບູນທີ່ສຸດ ເບິ່ງຈາການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຖາມຄຳຖາມ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູ້ວ່າ ແມ່ນມີ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດລາຍວິຊາຂອງຕົນໃຫ້ສົມບູນແບບທີ່ສຸດ.

ເຊິ່ງໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເຝິກອົບຮົມ ກໍ່ຈະມີການນຳສະເໜີບົດຂອງອາຈານຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ໃນລາຍວິຊາຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃນຊຸດທີ່ 7 ນີ້ກໍ່ໄດ້ຮຽນເຊີນ ທ່ານຄະນະບໍດີ ຈາກ …

ສືບຕໍ່ຈັດເຝິກອົບຮົມການຮຽນການສອນແບບ E-Learning ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ຊຸດທີ 5

ການເຝິກອົບຮົມການຮຽນ-ການສອນແບບ E-Learning ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ອາຈານສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 5 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SHEP ໄດ້ຈັດຂຶນໃນວັນທີ 15-22/05/2015 ທີ່ ຕຶກ E-Learning, ສູນໄອທີ ມຊ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຂອງທ່ານ ຮສ ດຣ ສາຍຂອງ ສາຍນາສິນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ມີອາຈານເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 25 ທ່ານ ຈາກ ທັງໝົດ 12 ຄະນະວິຊາ.…

ການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ Moodle ໃຫ້ກັບອາຈານຊຸດທີ 4

ການເຟິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບ Moodle ຜ່ານການຮຽນ-ການສອນແບບອອນໄລໄດ້ໄຂຂື້ນອີກຄັ້ງເປັນຊຸດທີ່ 4th ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ (ຫົວໜ້າ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມຊ) ແລະ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຄົງມາຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ຄົບກັນຢ່າງພ້ອມພຽງ.…

ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້”ການຮຽນ-ການສອນທາງໄກຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕນິກແບບ E-Learning ໂດຍນຳໃຊ້ Moodle” ຊຸດທີ 1

IMG_2708

ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການຮຽນ-ການສອນທາງໄກຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕນິກແບບ E-Learning ໂດຍນຳ…

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມດ້ານການນຳໃຊ້ Advance Training in Moodle Master Trainer

Openning Moodle Training

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມດ້ານການນຳໃຊ້ ຊັອບແວ Advance Training in Moodle Master Trainer ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 05-12/01/2015 ແລະ 13-20/01/2015 ທີ່ເຮືອນພັກຄູນຊັບ, ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ.…