ການເຝິກອົບຮົມພາຍໃນ

ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “Training Material for Developing Contents” ພາຍໃຕ້ໂຄງການ MPDA

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7/5/2015 ເວລາ 8:30ມ, ພະນັກງານສູນໄອທີຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກໂຄງການ MPDA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: “Training Material for Developing Contents”, ການເຝິກອົບຮົມແມ່ນດຳເດີນໄປເປັນເວລາ 2ວັນ ຄື ວັນທີ 7-8/5/2015, ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ SHEP, ອົງການ Koica ແລະ ໂຄງການ MPDA.…

ການເຝິກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຂ່າວສານເວັບໄຊທ໌ ມຊ ໂດຍນຳໃຊ້ Joomla

ໃນວັນທີ່ 17 ມີນາ 2015 ເວລາ 13:30 ທາງສູນໄອທີ ມຊ ໃດ້ຈັດເຝິກອົບຮົ່ມການນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍນຳໃຊ້ Joomla ເພື່ອເຜີຍແພ່ຂ່າວສານອອກເວັບ ມຊ.

ການເຝິກອົບຮົມນັ້ນແມ່ນເລີມຈັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17ມີນາ ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ ຂອງທຸກໆເວລາ 1:30

 …

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ຂອງສູນວັນນະໂຣກ

ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2015 ໃດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂອງສູນວັນນະໂຣກ

ຫົວຂໍ້ໃນການຝຶກແມ່ນເວົ້າເຖິງ 4 ໂມດູນ ຫຼັກໃດ້ແກ່

  1. ລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິວັນນະໂຣກ
  2. ລະບົບລົງທະບຽນວັນນະໂຣກ
  3. ລະບົບບໍລິຫານຢາ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງວິເຄາະ
  4. ລະບົບບໍລິຫານຊັບສິນຄົງທີ່

ເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງລະບົບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຊ້ງານສະດວກສະບາຍ ພັດທະນາດ້ວຍຝີມືຄົນລາວ.

ເວັບໃຊທ໌ ສູນວັນນະໂຣກ: http://ntp.org.la/

https://plus.google.com/photos/113602052094681553599/albums/6119982655808481185?authkey=CKCJrrf3ibPe_gE

ເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ສູນເທັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີບໍລິການ ການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ທາງດ້ານໄອທີ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ ດ້ວຍບຸກຄະລາກອນໄອທີ ທີ່ມີປະສົບການວິຊາສະເພາະ ແລະ ການສິດສອນເປັນກັນເອງ. ການເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດ ກັບອຸປະກອນຕົວຈິງ ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ໃກ້ສິດຈາກອາຈານຜູ້ສອນ. ເນື້ອໃນການສິດສອນ ກໍ່ມີການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ ມີຫຼາຍລະດັບນັບແຕ່ຂັ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດຂັ້ນສູງ. ມີຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ