IT Center

ການເຝິກອົບຮົມພາຍໃນ

Workshop – Network Security and Performance
Workshop – Network Security and Performance

Workshop – Network Security and Performance

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະໄດ້ຈັດ Workshop ໃນຫົວຂໍ້ Network Security and Performance ພ່າຍໃຕ້ໂຄ່ງການ UPROUSEwithLEARN ແລະ Asi@Connect ໃນວັນທີ່ 6/9/2021 – 14/6/2021 (10 AM – 14:30PM) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງລົງທະບຽນຕາມລິ່ງດ້ານລຸ່ມ ແລະ ຕ້ອງເອົາ computer laptop (8GB RAM+, 100GB free disk space) ແລະຕິດຕັ້ງ Virtualbox 

https://forms.gle/MHTXMLAXDhht2rnP9 (ລົງທະບຽນ)

https://www.virtualbox.org/ (ຕິດຕັ້ງ Virtualbox )

ຜູ້ປະສານງານ:

ຈັດເຝິກອົບຮົມ Java ພື້ນຖານ ໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນ

ພະແນກພັດທະນາຊອບແວ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການເຝິກອົບຮົມພາຍໃນ ດ້ານທັກສະການຂຽນໂປແກມ Java ພື້ນຖານຂຶ້ນ ນັບແຕ່ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍແມ່ນອາສາສະໝັກເກົາຫຼີ (KOICA) ທີ່ມາປະຈຳທີ່ສູນໄອທີ ເປັນຜູ້ເຝິກສອນ.

ການເຝີກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ທັກສະ ການພັດທະນາໂປແກມ ດ້ວຍພາສາ Java   ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງສູນໄອທີໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແນໃສ່ເພື່ອຮອງຮັບໜ້າວຽກການພັດທະນາໂປແກມ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນອະນາຄົດ.

ຮູບແບບການເຝິກອົບຮົມ ຈະປະຕິບັດ ທັງໝົດ 22ຄັ້ງ, 2 ຄັ້ງໃນໜຶ່ງອາທິດ: ວັນອັງຄານ ແລະ ວັນພະຫັດ ເວລາ 9-11 ໂມງ ແລະ …

ສູນໄອທີ ຈັດເຝິກອົບຮົມ Campus Network
ສູນໄອທີ ຈັດເຝິກອົບຮົມ Campus Network

ສູນໄອທີ ຈັດເຝິກອົບຮົມ Campus Network

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-18 ມີນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ສູນໄອທີ ຮ່ວມກັບ Network Startup Resource Center ຫຼື ຕົວຫຍໍ້ວ່າ NSRC (https://www.nscr.org) ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Campus Network Design ຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ຕຶກ T ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ TEIN (http://www.teincc.org/teincc/index.do).

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປີດ ແລະ ປິດການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທ່ານ ຮສ. ດຣ. ສາຍຂອງ ສາຍນາສິນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານ.  ວິທະຍາກອນທີ່ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແມ່ນມີທັງໝົດ …

ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນໄອທີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນ

ປະຈຸບັນວຽກງານທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການຂະຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັນສະໄໝຢ່າງວ່ອງໄວໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາ, ການໄດ້ຮັບຂ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານທາງເວບໄຊຕ່າງໆ, ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ວຽກງານນີ້ດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກ ແລະ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ ຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຈະພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານອອກສູ່ສາຍຕາ

ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມໂປຣແກຣມ Moodle ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸອາຈານ ຂອງ ມຊ ຊຸດທີ 8

ການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູອາຈານ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-18/06/2015 ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍມີຄູອາຈານຈາກ 12 ຄະນະວິຊາເຂົ້າຮ່ວມລວມເປັນ 25 ທ່ານ ໃນນັ້ນ ພິທີເປີດເຝິກອົບຮົມແມ່ນທ່ານ ຮສ ດຣ ສາຍຂອງ ສາຍນະສິນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ.

ເຊິ່ງການເຝິກອົບຮົມໃນຊຸດທີ 8 ນີ້ແມ່ນມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ນັກສຳມະນາກອນທຸກທ່ານແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມເອົາບົດສອນຂອງຕົນເອງຂຶ້ນລະບົບໃຫ້ສົມບູນທີ່ສຸດ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງທ່ານທີ່ນຳເອົາບົດສອນຂຶ້ນຍັງໜ້ອຍເກີນໄປ.

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າພາຍຫຼັງການເຝິກອົບຮົມສຳເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ຈະຍັງສືບຕໍ່ເອົາບົດສອນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂຶ້ນສູ່ລະບົບໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນທີ່ສຸດ…

ການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ຊຸດທີ 7

ການເຝິກອົບຮົມ Moodle ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ອາຈານສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ ສືບຕໍ່ມາຮອດຊຸດທີ 7 ໄລຍະການເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນ 8 ວັນລະຫວ່າງວັນທີ 03-10/06/2015 ເຊິ່ງໃນການເຝິກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີອາຈານ ຈາກ 12 ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ເນື່ອງມາຈາກບາງອາຈານບໍ່ສະດວກທີ່ຈະມາເຂົ້າຮ່ວມໃນຊຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົວຈິງເຫຼືອພຽງແຕ່ 18 ທ່ານ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ອາຈານທີ່ເຂົ້າເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຕັງໃຈທີ່ຈະນຳເອົາລາຍວິຊາຂອງຕົນເຂົ້າລະບົບໃຫ້ສົມບູນທີ່ສຸດ ເບິ່ງຈາການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຖາມຄຳຖາມ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູ້ວ່າ ແມ່ນມີ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດລາຍວິຊາຂອງຕົນໃຫ້ສົມບູນແບບທີ່ສຸດ.

ເຊິ່ງໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເຝິກອົບຮົມ ກໍ່ຈະມີການນຳສະເໜີບົດຂອງອາຈານຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ໃນລາຍວິຊາຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃນຊຸດທີ່ 7 ນີ້ກໍ່ໄດ້ຮຽນເຊີນ ທ່ານຄະນະບໍດີ ຈາກ …