IT Center

ພະນັກງານປະຈຸບັນ

ດຣ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ

Dr. Phonekeo Chantamaly, Director of Information Technology Center

  • ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ອຳນວຍການສູນ
    • ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ວິສະວະກຳເອເລັກໂທນິກ ແລະ  ຄອມພີວເຕີ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ອີເມວ: Phonekeo@nuol.edu.la…

ອຈ ຄຳພັນ ສິດທະວົງ

khamphanh

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ (ຊີ້ນຳວຽກວິຊາການ)

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ Information Technology
and Knowledge Management ທີ່ປະເທດ Australia

ອີເມວ: ksithavong@nuol.edu.la

 

 …

ອຈ ທອງສະໝຸດ ສູນທະວົງ

imageຕຳແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ

ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກວິຊາການພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະວຽກເຄື່ອຂ່າຍ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາຄູຄະນິດສາດ-ຟິຊິກສາດ ທີ່ວິທະຍາໄລ                  ສ້າງຄູວຽງຈັນ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນປະຈຸບັນ)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນລາດຊະທານີ

ອີເມວ: Thongsamouth@nuol.edu.la…

ອຈ ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ

placeholder-user-anonຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າພະແນກ

ສັງກັດ: ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ Information and communication
Technology ທີ່ປະເທດໄທ

ອີເມວ: malayphone@nuol.edu.la…

ອຈ ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ

aphisith

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າພະແນກ

ສັງກັດ: ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ດ້ານວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ, ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ                        ຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ

ປະລິນຍາໂທ ດ້ານການໂປແກມ ຄອມພິວເຕີ (Master of   Computer Application) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ  Guru Gobin Singh Indrapastha, ປະເທດ ອິນເດຍ

ອີເມວ: aphisit@nuol.edu.la…

ອຈ ບົວຄຳ ດວງປັນຍາ

10996144_10205945481226843_169980769058305043_nຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ສັງກັດ: ພະແນກ ພັດທະນາຊັອບແວ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ຄູຄະນິດສາດ ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາ                                         ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ການບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນ, ສະຖາບັນ ເທັກໂນໂລຊີແຫ່ງເອເຊຍ (AIT)

ອີເມວ: bouakham@nuol.edu.la…