Brownout ພາວະໝົດໄຟໃນການທຳງານ

Brownout ແມ່ນ ອາການໝົດໄຟໃນການທຳງານໄລຍະຍາວ Brownout ອາດຈະມີອາການຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ອຶດອັດກັບກົດລະບຽບບາງຢ່າງຂອງອົງກອນ ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພາວະຖ່ອຍຫ່າງ (Disengagement) ເຮັດໃຫ້ຈົນສຸດທ້າຍເຮົາທົນບໍ່ໄຫວ ລາອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ.

ມີຂໍ້ມູນ Entrepreneur ໄດ້ລະບຸວ່າມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ມີອາການ ໝົດແຮງບັນດານໃຈ (Burnout) ລາອອກຈາກອົງກອນ 5% ກົງກັນຂ້າມກັບອາການ Brownout ທີ່ມີຜູ້ລາອອກຈາກອົງກອນຫຼາຍກວ່າ 40%

ລອງກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີອາການ Brownout ສະແດງອອກມາບໍ່?

 1. ສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງວຽກງານຫຼາຍເກີນໄປຈົນລືມເອົາໃຈໃສ່ຕົນເອງ (ບໍ່ກິນບໍ່ນອນເອົາແຕ່ເຮັດວຽກ)
 2. ຮູ້ສຶກວິຕົກກັງວົນ ແລະ ກົດດັນຕົວເອງຕະຫຼອດເວລາ
 3. ມີອາການເບື່ອກັບການເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ການລົມກັບຄົນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄົນໃກ້ໂຕເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນຮັກ
 4. ຮ່າງກາຍເຊື່ອມໂຊມລົງຍ້ອນຂາດການພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍ

ສາເຫດຂອງການເກີດໂຣກ Brownout ແມ່ນມາຈາກ

 1. ກົດລະບົບອົງກອນທີ່ຈຸກຈິກ
  ການກຳນົດກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເກີດຄວາມຮູ້ສຶກອຶດອັດ ເມື່ອເວລາຈະເຮັດວຽກໃດ໋ກໍ່ ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ເພາະຈະເກີດຄວາມລະແວ່ງວ່າຕົນເອງຈະເຮັດຜິດກົດລະບຽບ ຫຼື ບໍ່
 2. ເທົ່າທຽມກັນແຕ່ບໍ່ແຟ
  ການປະຕິບັດຂອງອົງກອນທີ່ມີຕໍ່ພະນັກງານແມ່ນເທົ່າທຽມກັນທັງໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນຈະບໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ຜົນສຸດທ້າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ເງີນເສີມເທົ່າກັບຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂຸ້ນເຄື່ອງໝອງໃຈຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງອົງກອນ
 3. ທິດທາງຂອງອົງກອນບໍ່ຊັດເຈນ
  ອາດຈະເກີດຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມລັ່ງເລຂອງຜູ້ບໍລິຫານວ່າຈະວ່າງແຜນໃຫ້ອົງກອນຂອງຕົນເອງ ຢູ່ໃນທິດທາງໃດ໋ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເກີດຄວາມບໍ່ເຊື່ອໃຈ ແລະ ຂາດແຮງຈູງໃຈ ໃນການເຮັດວຽກຕໍ່
 4. ຖືກຈຳກັດ ຫຼື ຂີດເສັ້ນຄວາມສາມາດ
  ຈາກຂໍ້ກຳນົດ ຫຼື ຕຳແໜ່ງງານທີ່ຕຳ່ກວ່າເຮັດໃຫ້ຈຳກັດຄວາມສາມາດທີ່ຄວນຈະມີຫຼາຍກ່ອນນັ້ນຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ແຊໄອເດຍ ບໍ່ໃດ້ຖືກປົດປ່ອຍອອກມາ ຕ້ອງທົນກັບການເຮັດວຽກ ທີ່ວົນເປັນວົງໂຄຈອນແບບແຜນອັນເກົ່າ ເກີດເປັນອາການເບື່ອໜ່າຍລະດັບຕົ້ນ

ສະນັ້ນແລ້ວ ອາການ Brownout ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບການບ່ອນເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກປ່ອຍດົນໄປຈະເກີດພາວະ Disengagement ຊຳ້ຊ້ອນ ນຳໄປສູ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ໂຣກຊຶ່ມເສົ້າໃນທີ່ສຸດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: forbs, entrepreneur, S.anatsata

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: