IT Center

ການຖ່າຍທຳບົດຮຽນພິເສດຂອງໂຄງການ ACU 2019

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23 ພຶດສະພາ 2019 ທີມງານພັດທະນາບົດຮຽນ E-Learning 2019 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງໂຄງການ ACU ແລະ ທີມງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ ປະເທດ ສ ເກົາຫຼື ໄດ້ມິການຖ່າຍທຳບົດຮຽນພິເສດເຊິ່ງເປັນການອອກໄປຖ່າຍທຳນອກສະຖານທີ່.

ການຖ່າຍທຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 03 ວິຊາ: ວິຊາ Introduction to Programming C ໄດ້ໄປຖ່າຍທຳຢູ່ທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ, ວິຊາ History of Lao Economy ໄດ້ໄປຖ່າຍທຳຢູ່ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ວິຊາ Basic Statics ໄດ້ໄປຖ່າຍທຳຢູ່ທີ່ຄະນະສຶກສາສາດ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ. ເຊິ່ງການດຳເນີນການຖ່າຍທຳໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະຖ່າຍທຳອີກ 02 ວິຊາທີ່ຍັງເຫຼືອໃນເດືອນມີຖູນາ 2019 ນີ້.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: