5 ວິຊາ ສອນແບບອອນລາຍໃນ ມຊ ປິດກອງຖ່າຍແລ້ວ (ຊຸດທີ່5 ສົກ2017 )

ທ້າຍປີ 2017 ນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງຜົນສຳເລັດຂອງທີມງານຜະລິດ E-Learning Content ໃນຈຳນວນ 5 ວິຊາໄດ້ປິດກອງຖ່່າຍທຳເປັນທີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ໃນ 5 ວິຊາ ນິ້ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍຄະນະໄດ້ແກ່:

  1. ວິຊາ ການບໍລິຫານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Management Information System)
    ສອນໂດຍ ອຈ ທອງສິງ ສີວົງໄຊ ຈາກ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.
  2. ວິຊາ ການບໍລິຫານການຈັດການທີ່ດິນ  (Land Use Management) ສອນໂດຍ ອາຈານ ດຣ ໂຄສະດາ ວົງຊະນະ
  3. ວິຊາ ວິທີການຄົ້ນຄົ້ວາ (Research Methodology) ສອນໂດຍ ອາຈານ ດຣ ລຳໂພງ ວໍລະດີ
  4. ວິຊາ ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ (General Psychology) ສອນໂດຍ ອາຈານ ດຣ ກົງສີ ຈຸນລະມະນີ
  5. ວິຊາ ການເງິນການບັນຊີທົ່ວໄປ (General Accounting) ສອນໂດຍ ອາຈານ ທະວີພອນ ອິນທະເກສອນ

ຈຳນວນວິຊາທັງໝົດທີ່ກ່າວໄປນັ້ນແມ່ນຈະເລິ່ມເປີດສອນອອນລາຍໃຫ້ນັກຮຽນນຳໃຊ້ໃນສົກຮຽນໜ້າ

ທີມງານອາຈານສອນ, ຜູ້ກຳກັບການຜະລິດແລະທີມງານ Production
ອາຈານກຳລັງຖ່າຍທຳບົດຮຽນໃຊ້ເທັກນິກ Chroma key
ຫ້ອງຄວບຄຸມພາບແລະສຽງສຳລັບຜູ້ຄວບຄຸມຫ້ອງອັດ (Studio Engineer)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: