3ວິທີເຮັດໃຫ້ Facebook ສ່ວນຕົວບໍ່ຖືກ Hack ໄດ້ງ່າຍ

Facebook ຖືກ Hack ??? ບັນຫານີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນກັບຜູ້ໃຊ້ Facebook ທີ່ຕ້ອງຄ່າຄວາມປອດໄພຕ່ຳ ຜູ້ໃຊ້ Facebook ສ່ວນໃຫຍ່ມັກມອງຂ້າມໃນຈຸດນີ້ ເພາະຄິດວ່າ ບັນຊີ Facebook ຕົນເອງເປັນພຽງສື່ທຳມະດາ, ເມື່ອໃດ໋ຖືກ Hack ແລ້ວ ກໍ່ຕັ້ງໃໝ່ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ລືມຄິດໄປວ່າຜູ້ບໍ່ຫວັງດີສາມາດນຳໃຊ້ບັນຊີຕົນເອງໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ເຊັ່ນວ່າ: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຂໍຢືມເງິນໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ເພື່ອຊອກຫາຄວາມລັບໃນ Inbox Facebook ສ່ວນຕົວ ແລະ ອື່ນໆ

ສິ່ງທີ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນແມ່ນ

  1. ຄວາມຢາກຂອງການຕັ້ງລະຫັດ ບັນຊີ Facebook
  2. ຖ້າຫາກວ່າຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ email ທີ່ເຮົາ ຜູກກັບບັນຊີ Facebook ງ່າຍເກີນໄປ
  3. ການນຳເອົາເບີໂທລະສັບ ແລະ email ສຳຮອງ ຜູ້ກັບ ບັນຊີ Facebook ຫຼື ບັນຊີ email ຫຼັກ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: