fbpx

ຜົນສະຫມັກສອບເສັງ ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2018-2019

💥💥ຜົນສະຫມັກສອບເສັງ ເຂົ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2018-19

👨‍💼👩🏻‍💼ຜູ້ສະຫມັກສອບເສັງສາມາດຊອກຫາລາຍຊື່ໂຕເອງຜ່ານລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ ຕາມລີ້ງທາງລຸ່ມນີ້👇👇👇👇
ແລະ  ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ ຮັບນັກສຶກສາໃໝ່
ເຂົົ້າຮຽນ ປີທີ 1 ທີີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ໃຫ້ປະຕິບັດດັງຮູບລຸ່ມນີ້

3 thoughts on “ຜົນສະຫມັກສອບເສັງ ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2018-2019

  1. Anonymous

    ຢາກໄດ້ຜົນສອບເປັນຟາຍ pdf ຄືບໍ່ເຫັນມີຕາມລິງເນາະ
    ຈະເອົາໄດ້ຢູ່ໃສນໍ

  2. ຕະປ້າຍ

    ສະບາຍດີ ແນວໃດຄືວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ເຂົ້າ ມຊ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: