ແຈ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາ 2017-2018

ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໃນສົກສຶກສາ 2017-2018.

 1. ກຳນົດວັນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2017.
 2. ຂາຍຄຳຮ້ອງເລີ່ມວັນທີ 26/06/2017 ເຖິງວັນທີ 19/07/2017.
 3. ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ລົງທະບຽນສອບເສັງ ວັນທີ 28/06/2017 – 19/07/2017.
 4. ສະຖານທີ່ຂາຍຄຳຮ້ອງ ແລະ ຮັບລົງທະບຽນສອບເສັງ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ສະໂມສອນໃຫຍ່)


ຕາຕະລາງເວລາສຳລັບການສອບເສັງ: ວັນທີ 25/07/2017.

ກຸ່ມ A: (ສາຍທຳມະຊາດ)

ຕອນເຊົ້າ: 09:00 ມ – 11:00 ມ     ຄະນິດສາດ A+ ພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ

ຕອນບ່າຍ: 14:00 ມ – 16:00 ມ   ຟິຊິກສາດ + ເຄມີສາດ + ຊີວະສາດ

ກຸ່ມ B: (ສາຍສັງຄົມ)

ຕອນເຊົ້າ: 09:00 ມ – 11:00 ມ      ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ + ຄະນິດສາດ B

ຕອນບ່າຍ: 14:00 ມ – 15:30 ມ     ພູມີສາດ + ປະຫວັດສາດ

ກຸ່ມ C: (ເຄິ່ງສາຍສັງຄົມ + ເຄິ່ງສາຍທຳມະຊາດ)

ຕອນເຊົ້າ: 09:00 ມ – 11:00 ມ       ຄະນິດສາດC + ເຄມີສາດ + ຊີວະສາດ

ຕອນບ່າຍ: 14:00 ມ – 15:30 ມ      ພູມີສາດ + ປະຫວັດສາດ + ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ.


=> ເອກະສານປະກອບຄັດຕິດໃສ່ຄຳຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງປະກອບມີ:

 • ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບ ມ.7, ສຳລັບນັກຮຽນຈົບໃນສົກຮຽນ 2016-2017, (1 ສະບັບ).
 • ສຳເນົາປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ.7, ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມ.7 ກ່ອນສົກຮຽນ 2016-2017, ( 1 ສະບັບ)
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວທີ່ມີຮູບຜູ້ສະໝັກຕິດຢູ່ (1ສະບັບ)
 • ຮູບຖ່າຍຂະໜາດ 3×4 ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ, ຈຳນວນ 2 ໃບ.

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບນັກຮຽນຈົບ ມ.7 ສົກຮຽນ 2016-2017 ໃຫ້ເອົາຮູບດຽວກັນກັບຮູບໃນບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບ ມ.7 ແລະ ເອກະສານທຸກຊະນິດຕ້ອງມີຕົ້ນສະບັບມາຢັ້ງຢືນເພື່ອກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ).

 • ນັກສຶກສາສາມາດຕິດຕາມລາຍຊື່ ແລະ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 207

ສາມາດດາວໂຫລດແຈ້ງການໄດ້ທີ່ແຈ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ສົກສຶກສາ 2017-2018

ລາຍລະອຽດສາຂາວິຊາ ແລະ ຄະນະວິຊາ ທີ່ບັນຈຸໃນແຕ່ລະກຸ່ມດາວໂຫລດ

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: ຫ້ອງການວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເບີໂທ: 021 740284

 

13 thoughts on “ແຈ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາ 2017-2018”

 1. ສຳລັບນັກຮຽນສາຍບຳລຸງ ມ7 ມີສິດເຂົ້າເສັງບໍ່ ?

  Reply
  • ກຸ່ມ A ແມ່ນສາຍທຳມະຊາດ
   ກຸ່ມ B ສາຍສັງຄົມ
   ກຸ່ມ C ເຄິ່ງສາຍສັງຄົມ ແລະ ເຄິ່ງສາຍທຳມະຊາດ, ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມເລື່ອງສາຂາຮຽນແມ່ນຈະແຈ້ງຕື່ມອີກ

   Reply
 2. 2017ແລ້ວ ຄວນພັດທະນາໃຫ້ສາມາດ​ ດາວໂລດຫລືຊື້ຄຳຮ້ອງອອນລາຍໄດ້ເນາະ ໂດຍສະເພາະກໍລະນີນີ້(ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ).

  Reply
 3. ຕາມ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວາ ສາ​ມາດ​ໂລດຟອມ ເອົາ​ຕາມ​ເວບ​ໄຊ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ໄລ ​ເວ​ລາ​ໄປ​ສົ່ງ​ຈິງ​ຄິດ​ໄລ່ ເອົາ​ຕາມ ລາ​ຄາ ເພາະ ໂລກ​ທັນ​ສະ​ໄໝ່​ແລ້ວ

  Reply
 4. ກໍລະນີ້ເຊື່ອມຕ່ເດແບບຊັ້ນສູງຕ່ປະລິນຍາຕີໄດ້ເສັງບ່

  Reply

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: