ຫຼັງກ້ອງຂອງງານ ແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳຊາວໜຸ່ມ YICMG 2018

ການຖ່າຍພາບ ແລະ ວີດີໂອສຳລັບງານຕ່າງໆນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ພຽງການຈັບກ້ອງແລ້ວກົດປຸ່ມຊັດເຕີ້ພຽງຢ່າງດ່ຽວ
ຫຼາຍຄັ້ງພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນຊອກຫາແລະຈັບພາບໃນຈຸດທີ່ຄົນທົ່ວໄປບໍ່ເຫັນ ເພາະສາຍຕາເຂົາຊ່າງສັງເກດຫຼາຍກ່ອນຄົນປົກກະຕິ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕາໄວ, ມືີຕ້ອງພ້ອມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ໃນງານ ໂຄງການແຂ່ງຂັນ ນະວັດຕະກຳຊາວຫນຸ່ມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປ້ອງ ແຫ່ງພາກພື່ນລຸ່ມແມ່ນຳ້ລ້ານຊ້າງ-ແມ່ຂອງ 2018  (Youth Inovation Competition on Lantsang – Mekong Region’s Goverment and Development 2018) ມີຫຼາກຫລາຍມືກ້ອງຈາກສຳນັກຂ່າວທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ທຸກຄົນມີເປົ້າໝາຍດ່ຽວກັນຄືຈັບພາບວີດີໂອທຸກກິລິຍາບົດ ແລະ ນີ້ ກໍ່ເປັນພາບແລະວີດີໂອບາງສ່ວນໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 

 

ອ່ານຂ່າວເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບງານທີ່ ເວັບໃຊ້ ມຊ https://goo.gl/1QvikJ
ເວັບໃຊ້ງານ http://yicmg.nuol.edu.la

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: