ສືບຕໍ່ຈັດເຝິກອົບຮົມການຮຽນການສອນແບບ E-Learning ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ຊຸດທີ 5

ການເຝິກອົບຮົມການຮຽນ-ການສອນແບບ E-Learning ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ອາຈານສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 5 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SHEP ໄດ້ຈັດຂຶນໃນວັນທີ 15-22/05/2015 ທີ່ ຕຶກ E-Learning, ສູນໄອທີ ມຊ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຂອງທ່ານ ຮສ ດຣ ສາຍຂອງ ສາຍນາສິນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ມີອາຈານເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 25 ທ່ານ ຈາກ ທັງໝົດ 12 ຄະນະວິຊາ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: