ຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ ໂປແກມຖານຂໍ້ມູນນັກຄົ້ນຄວ້າ ກຊ ວິທະຍາສາດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ພະນັກງານວິຊາການຈາກສູນ ໂດຍແມ່ນ ສ/ຫ ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ ໂປແກມຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນນັກຄົ້ນຄວ້າ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ເຊິ່ງຈັດໂດຍຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນສອງ ຕຶກກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ ໂປແກມນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ ກຊ ວິທະຍາສາດ 5-6 ມິຖຸນາ 2017

ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ໂປແກມ ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຂໍ້ມູນນັກຮຽນພອນສະຫວັນ, ຂໍ້ມູນວິທະຍານິພົນລະດັບກຽດນິຍົມ, ຂໍ້ມູນສິ່ງປະດິດ ແລະ ບົດເຕັກນິກ-ຂ່າວສານຕ່າງໆ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີຕົວແທນຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸກຂະພາບ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງເຂົ້າຮ່ວມ ລວມຈຳນວນ 13 ທ່ານ.  ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບໂປແກມນີ້ ເຂົ້າໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເຂົ້າໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ພາບການບັນຍາຍຂອງວິທະຍາກອນ ໃນການຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ ໂປແກມນັກຄົ້ນຄວ້າ ວັນທີ 5-6 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ ກຊ ວິທະຍາສາດ

ໂປແກມທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນລະບົບທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ງານຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ໂດຍແມ່ນພະນັກງານພາຍໃນຂອງ ກວຕ ເອງເປັນຜູ້ພັດທະນາ ເພື່ອແນໃສ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັັກຄົ້ນຄວ້າທົ່ວປະເທດ ມາໄວ້ທີ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງ ໃນຈຸດດຽວ, ທັງນີ້ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການສ້າງລາຍງານ, ສະຖິຕິ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງຊາດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງພັດທະນາ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: