ງານລ້ຽງຕອນຮັບອາສາສະໝັກເກົາຫຼີ ຈາກ KOICA

ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການ ACU ເຟສສອງສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2014 ແລ້ວ, ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສູນໄອທີໄປຍັງ KOICA ເພື່ອຂໍອາສາສະໝັກເກົ່າຫຼີ ທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການພັດທະນາໂປຣແກຣມມິງ ມາຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທາງທີມພັດທະນາ ຄືພະແນກພັດທະນາໂປຣແກຣມມິງ, ສູນໄອທີ ມຊ ພວກເຮົານັ້ນເອງ.

ທາມກາງບັນຍາກາດອັນອົບອຸ່ນເພື່ອຕ້ອນຮັບສະມາຊິກເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ຈາກ ສ.ເກົ່າຫຼີ ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຟົດຟື້ນລຽບງ່າຍເປັນກັນເອງ ພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈ ແລະ ພ້ອມພຽງກັນເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຄັ້ງນີ້.

IMG_3007

 

ປະຈຸບັນທາງສູນໄອທີເຮົາແມ່ນໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍໂຄງການ ແລະ ໂຄງການ ACU

ກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນນັ້ນທີ່ໄດ້ມີເພື່ອນຮ່ວມງານມາປະຈຳກັບສູນເຮົາຈຳນວນສອງຄົນຄື: ທ່ານ ດຣ. ຈູນຮວນລີ (Chul-Hwan Lee) ຫຼື ດຣ. ແສງຈັນ ແລະ ທ່ານ ເຊໂຫປາກ (Se Ho Park) ຫຼື ທ່ານ. ສອນໄຊ.

 

IMG_2999

 

IMG_2997

%d bloggers like this: