ການປັບແຕ່ງຮູບພາບ (Image Optimization)

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງຮູບພາບກ່ອນເອົາເຂົ້າເວັບໄຊທ໌, ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເວັບສະແດງຜົນໄວຂື້ນກ່ອນເກົ່າ.
ຮູບນົກກາງແກຕົວນີ້ ມີຂະໜາດພາບປະມານ 235kb.

Pigeony

ແຕ່ວ່າຮູບນີ້ມີພຽງ 72kb – ໜ້ອຍກ່ອນຮູບຂ້າງເທິງສາມເທົ່າ.

Pigeonz

ເຈົ້າເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່?

ຂໍ້ດີການປັບແຕ່ງພາບຂອງເຈົ້າມີ 3 ຢ່າງ:

 1. ເຮັດໃຫ້ເວລາໃນການອັບໂຫຼດຮູບພາບໄວຂື້ນ.
 2. ເຮັດໃຫ້ໜ້າເວັບສະແດງຜົນໄວຂື້ນສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງສຳຫຼວດເວັບຂອງເຈົ້າ.
 3. ເຈົ້າສາມາດໃສ່ຮູບໃດ້ຫຼາຍຂື້ນໃນກໍລະນີເນື້ອທີ່ຈຳກັດ.

ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃດ້ປັບແຕ່ງຮູບພາບ. ຂະໜາດແທ້ຂອງຮູບນົກກາງແກນັ້ນແມ່ນ 1.2 MB ສະແດງວ່າຮູບຂ້າງເທິງນັ້ນມີຂະໜາດພຽງ 1/6 ແລະ ຮູບຂ້າງລຸ່ມຖັດມາແມ່ນມີພຽງ 16% ຂອງຂະໜາດພາບປົກກະຕິ. ແຕ່ຮູບທີ່ຖືກປັບແຕ່ງຂະໜາດນັ້ນກາພໍໄປວັດໃດ້ຢູ່ໃນໂລກອອນໄລ.

ຊະນິດຂອງພາບ

 • JPG ເຮັດວຽກໃດ້ດີສຸດສຳລັບຮູບພາບປະເພດ gradients ຕົວຢ່າງວ່າພາບຖ່າຍ.
 • GIF ເຮັດວຽກດີສຸດ ສຳລັບພາບປະເພດ ໂລໂກ້, ເສັ້ນ, ພາບແຕ້ມຈາກຄອມພິວເຕີ.
 • PNG ເປັນຊະນິດພາບທີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນສີສັນ ແລະ ສາມາດເກັບຄ່າໂປງໃສໃດ້. ພາບ PNG ຈະເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງຮູບນັ້ນໃຫຍ່, ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າອາດຈະລອງ ພາບແບບ GIF ກ່ອນຖ້າຫາກວ່າເໝາະສົມສຳລັບພາບຂອງເຈົ້າ.

ໂປຣແກຣມປັບແຕ່ງພາບ

ບາງໂປຣແກຣມນັ້ນໃຊ້ງານງ່າຍໃນການປັບຂະໜາດຮູບພາບ ແລະ ບິບອັດຮູບພາບແບບເລັ່ງດ່ວນ. ໂປຣແກຣມແບບນີ້ອາດຈະແມ່ນ Photoshop / Paint Shop Pro ສາມາດເຮັດໄດ້. ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ໂປຣແກຣມພວກນີ້ກໍ່ໄດ້. ຍັງມີໂປຣແກຣມຟຣີດັ່ງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ໃຊ້ງານ:

ທີ່ມາຈາກ: https://en.support.wordpress.com/media/image-optimization/

2 thoughts on “ການປັບແຕ່ງຮູບພາບ (Image Optimization)”

 1. ມີຄຳເຫັນໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງໄປປິດ Jetpack.

  ເບິ່ງຢູ່ລິ້ງນີ້ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ຕື່ມ
  https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/image-optimization

  ມີເຄື່ອງມືໃຫ້ເຮັດແບບອອນລາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໂປແກມຫຍັງເລີຍ ຕົວຢ່າງ
  http://www.imageoptimizer.net/Pages/Home.aspx

  Reply

Leave a Reply to aphisith Cancel reply

%d bloggers like this: