fbpx

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ E-learning ປະຈຳປີ 2018

ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍມູນຂ່າວສານ, ມຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານ E-learning ປະຈຳປີ 208 ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະໂມສອນຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂອງທ່ານ ປອ. ຄໍາເພົ້າ ຈັນເພັງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ທ່ານ ປອ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ຜູ້ອໍານວຍການສູນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ, ມີບັນດາຄະນະບໍດີ-ຮອງຄະນະບໍດີ, ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງບົດສະຫຼຸບ, ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະລາຍງານຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາແບບ ອີເລີນນິງ (e-learning)ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2017-2018 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN Cyber university, ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຫັນໄດ້ ແລະເຂົ້າໃຈທີ່ມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ, ຮູບແບບການດໍາເນີນງານ ແລະອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ອີເລີນນິງ (e-learning), ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ອີເລີນນິງ (e-learning)ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງວຽກງານ ອີເລີນນິງ (e-learning) ໄດ້ລິເລີ່ມການສິດສອນຢູ່ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນເພື່ອຫາທິດທາງວາງແຜນໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແບບອີເລີນນິງ (e-learning) ຢູ່ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາ ແບບອີເລີນນິງ (e-learning) ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

ພາບບັນຍາກາດ:

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: