fbpx

ມຊ ກະກຽມເປີດໂຕ ເຊີໄຟຣ໌ນັກຮຽນ ມ 7 (ໄວໆນີ້)

ນັກຮຽນ ມ 7 ທີ່ຫາກໍ່ຈົບໃໝ່ຟັງທາງນີ້ກ່ອນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໆ ທາງການຕາມເວັບໄຊທ໌ www.nuol.edu.la ຫຼື  ເຟສ໌ບຸກເຟດຈ໌ nuolofficial ຂ່າວສານ ມຊ.

ທາງທີມງານເບື້ອງຫຼັງໄດ້ກະກຽມງານ ຖ່າຍທຳວີດີໂອ, ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແຟນເຟຈ໌ ຂ່າວສານ ມຊ ຮັບຊາບໄວໆນີ້.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: