ທ່ຽງທຳ ແກ້ວປະສິດ
ອະດີດຮອງຫົວໜ້າພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ

 

  • ສະຖານະພາບ: ຍົກຍ້າຍ
  • ປີເຂົ້າເຮັດວຽກ: 2002
  • ປີຍົກຍ້າຍ: 2012