ດຣ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ

ດຣ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ:
  • ປະລິນຍາໂທ:
  • ປະລິນຍາເອກ:
ປະສົບການເຮັດວຽກຜ່ານມາ:
ທັກສະ/ຄວາມສາມາດ