ດຣ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ
ຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ:
  • ປະລິນຍາໂທ:
  • ປະລິນຍາເອກ:

ປະສົບການເຮັດວຽກຜ່ານມາ:

ທັກສະ/ຄວາມສາມາດ