ຄຳຫຼ້າ ພົມມະລີ

ຄຳຫຼ້າ ພົມມະລີ ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
+856 20 28142506
Vientiane,Laos
11164842_937545739652234_5537992113215528616_o ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ: ສາຂາວິສາຄອມພິວເຕີ້ທົ່ວໄປ ທີປະເທດຈີນ ແລະ ພາສາອັງກິດທີ່ ມ.ຊ
  • ປະລິນຍາໂທ:
ປະສົບການເຮັດວຽກ:  ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູາຝືກການນຳໃຊ້Joomla. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູາຝືກນຳໃຊ້ Moodle.  ເປັນຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດລະບົບ E-Learning
Adobe Captivetaພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC
Adobe Photoshopພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC
Adobe Premiere ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC
Adobe Soundboothພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC