ຄຳຫຼ້າ ພົມມະລີ
ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

11164842_937545739652234_5537992113215528616_o

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ: ສາຂາວິສາຄອມພິວເຕີ້ທົ່ວໄປ ທີປະເທດຈີນ ແລະ ພາສາອັງກິດທີ່ ມ.ຊ
  • ປະລິນຍາໂທ:

ປະສົບການເຮັດວຽກ: 

ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູາຝືກການນຳໃຊ້Joomla. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູາຝືກນຳໃຊ້ Moodle.  ເປັນຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດລະບົບ E-Learning

Adobe Captiveta

ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC

Adobe Photoshop

ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC

Adobe Premiere

ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC

Adobe Soundbooth

ພັດທະນາລະບົບ E-learning ພາຍໄຕ້ໂຄງການ AUC