ຄຳພັນ ສິດທະວົງ

ຄຳພັນ ສິດທະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາໂທ: Information Technology and Knowledge Management (Queensland University of Technology, Australia) 
  • ປະລິນຍາໂທ: Master of Art in Education (Pyatigorsk State Pedagogical Institute of Foreign Languages, former USSR)
  • ປະລິນຍາຕີ: Information Technology, Network Engineering (Swinburne University of Technology, Australia)
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ: