fbpx

ມາຮູ້ຈັກກັບຝຸ່ນລະອອງPM2.5 ແລະວິທີປ້ອງກັນ

ຄຳວ່າPM ຫຍໍ້ມາຈາກ Particulate Matters ເປັນຄຳເອີ້ນຄ່າມາດຕະຖານຂອງຝຸ່ນລະອອງ ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊິ້ງມີດ້ວຍກັນ 02 ຊະນິດຄື: PM 10 ແລະ PM 2.5, ສ່ວນໂຕເລກ2.5 ນັ້ນມາຈາກຫົວຫນ່ວຍ 2.5 ໄມຄອນນັ້ນເອງ.

ເວົ້າງ່າຍໆຝຸ່ນລະອອງ PM2.5 ເປັນອານຸພາບຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີເສັ້່ນຜ່ານສູນກາງສະເລ່ຍນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມໂຄຣແມັດ ລອຍຢູ່ໃນອາກາດຮ່ວມກັບໄອນໍ້າ, ຄວັນ ແລະ ກາ໊ດ ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດເບີ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ເຖິງຈະເປັນຝຸ່ນນ້ອຍໆແຕ່ເມື່ອມາຢູ່ລວມກັນຈະກິນພຶ້ນທີ່ໃນອາກາດອັນມະຫາສານເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຄວັນຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຫັນ.

ຝຸ່ນລະອອງມາຈາກໃສ?

ມາຈາກຫລາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າ, ຄວັນຈາກລົດ, ການຈູດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ,ຄວັນຢາສູບ, ເກີດຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຄົນເຮົາເຮັດທຸກມື້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງໃຫມ່ໆ, ແຫລ່ງຕົ້ນຕໍຫລັກໆແມ່ນຍ້ອນການເຜົາໄຫມ້ເຊື້ອເພີງທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ສົມບູນແລະຝຸ່ນຈາກການກໍ່ສ້າງ. ຕົວເມືອງທີ່ມີຕຶກສູງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮ່ອງສະສົມຝຸ່ນພິດນີ້ໄດ້ງ່າຍເຊິ່ງປົກກະຕິຝຸ່ນເຫລົ່ານີ້ຈະລອຍຂຶ້ນໄປອາກາດແລ້ວຈະຖືກລົມພັດກະຈາຍໄປ, ຖ້າມື້ໃດອາກາດນີ້ງບໍ່ຄ່ອຍມີລົມຝຸ່ນຈະບໍ່ກະຈາຍສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຝຸ່ນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນໆສູງຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນລະດັບທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ. ມັກຈະວົນວຽນຫລາຍໃນຊ່ວງກາງຄືນແຕ່ຈະຄ່ອຍໆຈາງໄປເມື່ອຕາເວັນສ່ອງໃນຍາມເຊົ້າ. 

ຝຸ່ນລະອອງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍແນວໃດ? 

ເນື່ອງຈາກຝຸ່ນPM2.5ນ້ອຍຫລາຍ, ນ້ອຍກວ່າເສັ້ນຜົມເຮົາປະມານເກືອບ40ເທົ່າແລະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ຈຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເນື່ອງຈາກຂົນດັງເຮົາບໍ່ສາມາດກັ່ນຕອງໂມເລກຸນທີ່ນ້ອຍຂະຫນາດນີ້ໄດ້ຈຶ່ງສາມາດຜ່ານເຂົ້າປອດໄດ້ເລິກຂຶ້ນເຊິ່ງນຳໄປສູ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫລາຍຢ່າງແລະຍັງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງອີກດ້ວຍ.

ການປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນ 

ກ່ອນຈະອອກນອກບ້ານໃຫ້ໃສ່ຫນ້າກາກຊະນິດN95 ດັ່ງໃນຮູບ, ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໄດ້ເຖິງ99%. ເນື່ອງຈາກຫນ້າກາກທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດມາເພື່ອກັ່ນຕອງຝຸ່ນແຕ່ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງທົ່ວໄປທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ, ພ້ອມກັບຫລີກລ່ຽງກິດຈະກຳກາງແຈ້ງໃນຊ່ວງທີ່ຝຸ່ນພິດຢູ່ໃນລະດັບສູງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.honestdocs.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: