fbpx

Internet Of Things

ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດຄວາມທີ່ຊວນໃຫ້ຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບ Internet of things ຫຼື IOT ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມາແຮງ ແລະ ເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງສີງປະດິດທີ່ດີໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມໂຕເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດເຊີ່ງຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ຮູ້ຈັກມາກ່ອນ.

Internet of things ຫຼື IOT ຄືການທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ສີ່ງຕ່າງໆຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບໂລກອິນເຕີເນັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດສັ່ງການ, ຄວບຄຸມການໃຊ້ງານອຸປະກອນຕ່າງໆຜ່ານທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ໂດຍສີ່ງຕ່າງໆມີວິທີການລະບຸໂຕຕົນ, ຮັບຮູ້ສະພາບການຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ,  ມີປະຕິສຳພັນໂຕ້ຕອບ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້. ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຂອງສິງນີ້ຈະນຳໄປສູ່ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ການບໍລິການອີກຫຼາກຫຼາຍ.

ເທັກໂນໂລຢີທີ່ເຮັດໃຫ້ IOT ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື:

  1. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໃນສະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລະບົບເຊັນເຊີ
  2. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ລະບົບການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ຕົວຢ່າງ: Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth
  3. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນມີຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃນສະພາບການຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ເທັກໂນໂລຊີປະມວນຜົນແບບ Cloud ຫຼື Big Data Analytics

ນີ້ຄືຕົວຢ່າງສີ່ງທີ່ IOT ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຂີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ:

  • ເຊັນເຊີພາຍໃນເຮືອນ ທີ່ສາມາດກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ອາໄສ ແລະ ສົ່ງສັນຍານໄປສັ່ງເປີດ/ປິດສະວິດໄຟຕາມຫ້ອງຕ່າງໆທີ່ເຮົາຕ້ອງການເປີດ/ປິດ
  • ອຸປະກອນວັດແທກສັນຍານຊີບພະຈອນຈອງຄົນເຈັບ/ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາທ່ານໝໍ ຫລື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາໜ່ວຍກູ້ໄພໃນກໍລະນີສຸກເສີນ
  • ຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ ທີ່ມີອຸປະກອນກວດຈັບຈຳນວນສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃນຕູ້ເຢັນ, ເມື່ອມີອາຫານໃນຕູ້ເຢັນທີ່ໃກ້ຈະໝົດຈະມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໄປເຕືອນໃນໂທລະສັບມືຖືທີ່ເປັນ Smartphone ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈໃນການສັ່ງຊື້ໄດ້
  • Connected Car ຄຶລົົດທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລົດໄດ້ ເຊັ່ນ: ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນການເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນ, ລະບົບການຊອກຫາປໍ້ານໍ້າມັນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນໃກ້ຈະໝົດ….
  • ຕູ້ຊັກຜ້າອັດສະລິຍະ ສາມາດລາຍງານສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງຕູ່ຊັກຜ້າໄປຫາ Smartphone ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາບໍ່ຢູ່ເຮືອນສາມາດຕັ້ງຄ່າຕູ້ຊັກຜ້າໃຫ້ຢູ່ໃນໂມດພິເສດໂດຍທີ່ເມື່ອໃດທີ່ມີການຊັກຜ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕູ້ຊັກຜ້າຈະປັ່ນເບົາໆທຸກ 2 ນາທີເພື່ອໃຫ້ມີອາກາດໄຫຼຜ່ານຊ່ວຍໃຫ້ຜ້າບໍ່ອັບຊື້ນ ແລະ ເວລາເຮົາກັບຮອດເຮືອນຕູ້ຊັກຜ້າຈະກວດຈັບໄດ້ວ່າເຮົາມາຮອດເຮືອນແລ້ວກໍຈະຈົບການເຮັດວຽກ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ

ນອກຈາກນີ້ IOT ຈະປ່ຽນຮູບແບບ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດໃນອຸດສະຫະກຳໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Industry 4.0 ທີ່ອາໄສການເຊື່ອມຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກຄົນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ເພື່ອເພີ່ມອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງ.

ໂດຍຂໍ້ມູນທັງຫຼາຍທີ່ເກັບຈາກເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ໃນການກວດຈັບຕົວອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຈະຖືກນຳມາວິເຄາະໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຂະບວນການຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງທັນທີ ນອກຈາກການຂ້າມຂີດຈຳກັດເລື່ອງເວລາແລ້ວລະບົບຄວບຄຸມ ຫຼື ລະບົບວິເຄາະຂໍ້ມູນອາດບໍ່ໄດ່ຢູ່ໃນທີ່ດຽວກັນກັບເຄື່ອງຈັກແຕ່ສາມາດຄວບຄຸມການສັ່ງການໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດເລື່ອງສະຖານທີ່

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: