fbpx

ການປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເວັບໄຊຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຫ້ອງການ ທ່ານ ຮສ ສະເຫລີມສັກ ພາບຸດດີ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເວັບຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ.

ໂດຍຕາງຫນ້າຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແມ່ນທ່ານ ສະເຫລີມສັກ ພາບຸດດີ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບໍລິຫານ, ທ່ານ ອຈ ລິນທາ ຈັນທະລີມາ, ອຈ ສອນນະສັກ ໄພປະສິດ, ອຈ ວິລະຍຸດ ປັນຍາ, ອຈ ນ. ສີສະຫວາດ ແສງພະຈັນ, ອຈ ນ. ສົມໃຈ ບູລິດຳ. ຝ່າຍສູນໄອທີ ແມ່ນທ່ານ ອະພິສິດ ເທບວົງສາ ຫົວຫນ້າພະແນກຊັອບແວ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຊັອບແວ ອຈ ສົດໃສ ເຊັງວົງ, ອຈ ນິລັນກູນ ສິງປຣະເສີດ, ອຈ ນັດ ດອນພົນດີ. ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື, ໃຫ້ແນວທາງໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ໂດຍເລີ່ມຈາກການແນະນຳຄວາມເປັນມາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ກໍໃຫ້ເກີດແນວຄິດທີ່ຢາກຈະສ້າງໃຫ້ມີເວັບໄຊເກີດຂື້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັນວ່າໃຫ້ທາງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມລວບລວມຄວາມຕ້ອງການຂອງເວັບໄຊ ເພື່ອໃຫ້ທາງພະແນກຊັອບແວ, ສູນໄອທີ ພິຈາລະນາໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພັດທະນາເວັບໄຊ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: