fbpx

tech news

ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນຮ່ວມລົງນາມຈະບໍ່ແຮັກເຊິງກັນແລະກັນ

ລັດຖະບານລັດເຊຍອອກມາຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສາທາລະນະວ່າໄດ້ເຊັນສັນຍາຄວາມຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຈີນ ຈຸດເດັ່ນສຳຄັນແມ່ນທັງສອງປະເທດຕົກລົງຈະບໍ່ແຮັກຫຼືດຳເນີນການໂຈມຕີກັນທາງໄຊເບີລະຫວ່າງກັນ ລວມເຖີງຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຊີດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໄຊເບີລະຫວ່າງກັນອີກດ້ວຍ.…

IBM ປະກາດຄວາມສຳເລັດດ້ານການວິໄຈຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີ

IBM Logo

ທີມນັກວິໄຈຈາກ IBM Research ປະກາດຄວາມສຳເລັດດ້ານການວິໄຈຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີໃນ 2 ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວເນື່ອງກັນ

ຫົວຂໍ້ທຳອິດແມ່ນເທັກນິກການກວດຈັບຄວາມຜິດຜາດຂອງຄວັນຕັມ ແນວຄິດຂອງຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີຈາກທິດສະດີຄວັນຕັມຟິຊິກ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນ “ສະຖານະ” ຂອງອະນຸພາກໄດ້ວ່າເປັນແນວໃດ໋ ເມື່ອນຳອະນຸພາກມາເຮັດເປັນ ບິດ (ຫຼື ຄິວບິດ qubit ໃນພາສາຂອງຄວັນຕັມ) ຈຶງຕ້ອງມີວິທີກວດສອບໃຫ້ຊັດເຈນວ່າ ຄິວບິດນັ້ນເປັນ 0 ຫຼື 1…

Facebook ເປີດ Platform Internet.org ເຊີນຊວນນັກພັດທະນາສ້າງບໍລິການອິນເຕີເນັດຟຣີແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ

Facebook ເປີດ Platform Internet.org ເຊີນຊວນນັກພັດທະນາສ້າງບໍລິການອິນເຕີເນັດຟຣີແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ

Internet.org

Internet.org ແມ່ນໂຄງການສ້າງອິນເຕີເນັດຟຣີເພື່ອຜູ້ທຸກຍາກ Facebook ໄດ້ເລີມໂຄງການນີ້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໄປຍັງປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃດ້ເຊັ່ນ: ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ແຊມເບຍ ເປັນຕົ້ນ ວ່າງບໍ່ດົນນີ້ Facebook ໃດ້ເປີດ Platform ຊື່ດ່ຽວກັນເພື່ອໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດເຂົ້າເຖິງ Internet.org ໄດ້

ແນວທາງຂອງ Platform Internet.org ຄືຈະເປັນຕົວກາງສຳລັບໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດເຮັດບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໃດ້ຜ່ານ Internet.org ໂດຍສຳລັບແນວທາງໃນການເຮັດບໍລິການກັບ Internet.org ຄືຕ້ອງເປັນບໍລິການທີໃຫ້ປະສົບການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດໄດ້ ເຮັດວຽກໃດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໃດ້ຢ່າງຈຳກັດ ແລະ ຜ່ານຂໍ້ຈຳກັດທາງເຕັກນິກທີ Facebook ໄດ້ກ່າວໄວ້

ສຳລັບຄົນທີ່ສົນໃຈລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຢາກເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຂົ້າໄປທີເວັບໄຊທ໌ www.internet.org/platform

ທີ່ມາ – Facebook