fbpx

IT Survival

USB ສຽບຄອມບໍ່ເຫັນຫຍັງເລີຍຢ່າຟ້າວຕົກໃຈຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ເສຍ (ແຊດ່ວນ)

USB ສຽບຄອມບໍ່ເຫັນຫຍັງເລີຍຢ່າຟ້າວຕົກໃຈຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ເສຍ (ແຊດ່ວນ)

ຫຼາຍຄົນເຈີບັນຫາສຽບ USB Drive ເຂົ້າຄອມແຕ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງເລີຍມີວິທີແກ້ດັ່ງນີ້
ໄວລັສເຊື່ອງໄຟເຮົາໄວ້ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ USB ນັ້ນຫວ່າງເປົ່າຄວາມຈິງນັ້ນບໍ່ແມ່ນ ໃຫ້ເຂົ້າຕາມວິທີນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອື້ນໄອທີມາເບິ່ງໃຫ້ ເບິ່ງຕາມວີດີໂອກັນເລີຍ

ຂໍຂອບໃຈວິທີດີໆຈາກອາຈານ.…

3ວິທີເຮັດໃຫ້ Facebook ສ່ວນຕົວບໍ່ຖືກ Hack ໄດ້ງ່າຍ

3ວິທີເຮັດໃຫ້ Facebook ສ່ວນຕົວບໍ່ຖືກ Hack ໄດ້ງ່າຍ

Facebook ຖືກ Hack ??? ບັນຫານີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນກັບຜູ້ໃຊ້ Facebook ທີ່ຕ້ອງຄ່າຄວາມປອດໄພຕ່ຳ ຜູ້ໃຊ້ Facebook ສ່ວນໃຫຍ່ມັກມອງຂ້າມໃນຈຸດນີ້ ເພາະຄິດວ່າ ບັນຊີ Facebook ຕົນເອງເປັນພຽງສື່ທຳມະດາ, ເມື່ອໃດ໋ຖືກ Hack ແລ້ວ ກໍ່ຕັ້ງໃໝ່ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ລືມຄິດໄປວ່າຜູ້ບໍ່ຫວັງດີສາມາດນຳໃຊ້ບັນຊີຕົນເອງໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ເຊັ່ນວ່າ: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຂໍຢືມເງິນໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ເພື່ອຊອກຫາຄວາມລັບໃນ Inbox Facebook ສ່ວນຕົວ ແລະ ອື່ນໆ

ສິ່ງທີ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນແມ່ນ

  1. ຄວາມຢາກຂອງການຕັ້ງລະຫັດ ບັນຊີ Facebook
  2. ຖ້າຫາກວ່າຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ email ທີ່ເຮົາ ຜູກກັບບັນຊີ Facebook ງ່າຍເກີນໄປ
  3. ການນຳເອົາເບີໂທລະສັບ ແລະ