ກິດຈະກຳວັນທີ 8 ເດືອນ 3 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກິດຈະກຳວັນທີ 8 ເດືອນ 3 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບວັນ ແມ່ຍິງສາກົນຄົບຮອບ 107 ປີ
ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຫມໍ ທີ່ຂື້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍ່ດີ ໄດ້ ພາກັນຈັດກິນຈະກຳຮ່ວມກັນຢ່າງພ້ອມພຽງແລະມ່ວນຊື່ນ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນບານເຕະ, ຮ້ອງເພງ, ດຶງເຊືອກ, ຢຽບປຸ່ມເປົ້າ…

ຈັດເຝິກອົບຮົມການພັດທະນາຫຼລັກສູດໃຫ້ກາຍເປັນ e-course ໃຫ້ກັບອາຈານພາຍໃນ ມຊ

ປະຈຸບັນ e-learning ກຳລັງເປັນກະແສໃນວົງການຮຽນການສຶກສາ ແລະ ກໍ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນຄົ້ນຫາ ສິງທີ່ເປັນໂຕຕົນຂອງ e-learning ແຫ່ງອະນາຄົດ.

ນັບເປັນຄັ້ງທີ 1 ຂອງ ການເຝຶກອົບຮົບ, ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດເທິງອິນເຕິເນັດນິ້ແມ່ນ ຕ້ອງມິທີມພັດທະນາ 1 ທີມ ຕໍ່ 1 ວິຊາ ປະກອບດ້ວຍ: ເຈົ້າຂອງວິຊາສອນ (Subject Method Expert), ຜຸ້ອອກແບບ (Instructional Designer), ທິມງານຖ່າຍທຳ (Studio Engineering), ທີມງານພັດທະນາລະບົບ (Multimedia Developer Designer)

ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາຈານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຄັ້ງນິ້ແມ່ນສຳເລັດໄປແລ້ວທັງໝົດ 20 ທ່ານ (5 ທີມ …

ການໃຊ້ More Tag

ການກຳນົດຈະຈົງ ສະແດງເນື້ອໃນບາງສ່ວນຂອງໂຟສທ໌ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ “Read More” ໄປຍັງຕົ້ນທາງຂອງໂຟສທ໌.

1. ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂຟສທ໌ກ່ອນ.

ຂຽນເນື້ອໃນໃຫ້ກັບໂຟສທ໌ຂອງເຈົ້າ.

create-a-post-with-content

ການປັບແຕ່ງຮູບພາບ (Image Optimization)

ການປັບແຕ່ງຮູບພາບ (Image Optimization)

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງຮູບພາບກ່ອນເອົາເຂົ້າເວັບໄຊທ໌, ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເວັບສະແດງຜົນໄວຂື້ນກ່ອນເກົ່າ.
ຮູບນົກກາງແກຕົວນີ້ ມີຂະໜາດພາບປະມານ 235kb.…

ການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Moodle ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ຊຸດທີ 12

shot4

ການເຝິກອົບຮົມ Moodle ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ອາຈານສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ ສືບຕໍ່ມາຮອດຊຸດທີ 11 ໄລຍະການເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນ 8 ວັນລະຫວ່າງວັນທີ 16-23/07/2015 ເຊິ່ງໃນການເຝິກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີອາຈານ ຈາກ 12 ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ເນື່ອງມາຈາກບາງອາຈານບໍ່ສະດວກທີ່ຈະມາເຂົ້າຮ່ວມໃນຊຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົວຈິງເຫຼືອພຽງແຕ່ 25 ທ່ານ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ອາຈານທີ່ເຂົ້າເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຕັງໃຈທີ່ຈະນຳເອົາລາຍວິຊາຂອງຕົນເຂົ້າລະບົບໃຫ້ສົມບູນທີ່ສຸດ ເບິ່ງຈາການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຖາມຄຳຖາມ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູ້ວ່າ ແມ່ນມີ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດລາຍວິຊາຂອງຕົນໃຫ້ສົມບູນແບບທີ່ສຸດ.

ເຊິ່ງໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເຝິກອົບຮົມ ກໍ່ຈະມີການນຳສະເໜີບົດຂອງອາຈານຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ໃນລາຍວິຊາຂອງຕົນເອງ.