Campus Network ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ ມຊ

Campus Network ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ ມຊ

Campus Network ແມ່ນຫຍັງ? ມີຄວາມຈຳເປັນ, ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ ຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງ? ສ້າງໄດ້ແທ້ບໍ່, ບໍລິຫານຈັດການລະບົບແນວໃດ? ທັງໝົດນີ້ຫາຄຳຕອບໄດ້ໃນບົດຄວາມ 3 ພາກຕໍ່ຈາກນີ້.…

ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Microsoft Project 2013

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20/10/2017 ຢູ່ທີ່ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Microsoft Project 2013 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ອາຈານ ທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງບັນຍາຍໂດຍທ່ານ Youngdon Kang ອາສາສະໝັກຈາກໂຄງການ KOICA ປະຈຳຢູ່ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນນັ້ນປະກອບມີນັກຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ຄະນະລະ 1 ທ່ານ, ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ຫ້ອງການລະ 1 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 26 ທ່ານ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເລີ່ມຈາກການຂັ້ນຕອນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ Microsoft Project 2013 ຈົນຮອດການນຳໃຊ້ຂັ້ນ Advance. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 5 ວັນ ຮອດວັນທີ …

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະເພື່ອສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາຄົບຮອບ 23 ປີ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ຂຶ້ນທີເດີ່ນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຂະບວນຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາຄົບຮອບ 23 ປີ (1994-2017)  ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫ່ວາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຄີຍມີການຮ່ວມມືກັບ ມຊ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ (LTC), ບໍລິສັດ ໂທລະຄົມລາວຈໍາກັດ (ETL) ໃນດ້ານວຽກງານອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໄອຊີທີ, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ, ບັນດາບໍລິສັດ   ແລະ ຜູ້ສະໜອງອື່ນໆ. ພາຍໃນງານມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 100 ກວ່າທ່ານ ເຊິງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສຈ. ປອ ສົມສີ …