fbpx

ໂລກເໝືອນຈິງ

ໂລກເໝືອນຈິງ ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຫຼາຍທ່ານກໍ່ອາດຈະເປັນ ຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຄຳສັບນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຂຽນຖືກຕ້ອງຕາມ ຫຼັກພາສາລາວຫຼືບໍ່ ເຊິ່ງໃນຄວາມໝາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນໝາຍເຖິງຄຳວ່າ Virtualization ໃນພາສາອັງກິດ. ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ຄຳນີ້ ໄປຕະຫຼອດໃນການ ຂຽນບົດຄວາມນີ້, ຖ້າທ່ານມີຄຳສັບອື່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ກໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລກປ່ຽນກັນໄດ້.

ຄຳວ່າໂລກເໝືອນຈິງ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກໍ່ຄົງຈະໝາຍເຖິງສິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຮຽນແບບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແທ້ໃນທຳມະຊາດ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນນັ້ນທີ່ບໍ່ມີຢູ່ຈິງ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເໝືອນກັບວ່າ ມັນມີຢູ່ຈິງເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານຫາກຢູ່ໃນວົງການໄອທີ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເປັນຜູ້ຕິດຕາມຂ່າວສານດ້ານນີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ເຫັນຄຳສັບ virtualization ທີ່ວ່າຜ່ານຕາມາ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ. ທີ່ມີການນຳໃຊ້ຄຳສັບນີ້ ໃນວົງການໄອທີ ກໍ່ເພາະວ່າ ລະບົບຄອມພິວເຕີເຊີເວີ ທີ່ເປັນເຄື່ອງບໍລິການຕ່າງໆນັ້ນ ມີການພັດທະນາໄປ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທັງທາງດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນສູງຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດ ໃນການປະມວນຜົນໄວຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າການນຳໃຊ້ລະບົບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີອັນທັນສະໄໝນັ້ນ ພັດບໍ່ໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຄິດ ທີ່ຈະແບ່ງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ປະສິດທິພາບສູງໆນັ້ນ ອອກເປັນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຫຼາຍໆ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍຕ່າງໆອອກໄປ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີນັ້ນໆ ໄດ້ເຕັມທີ່ຂຶ້ນ. ແນ່ນອນ ເພີ່ນບໍ່ສາມາດແບ່ງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີນັ້ນ ອອກເປັນຫຼາຍເຄື່ອງໄດ້ແທ້, ແຕ່ເຮັດໄດ້ໃນໂລກເໝືອນຈິງ!!!

ໂລກເໝືອນຈິງ ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ໃນວົງການໄອທີ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີການພົວພັນກັບ ສິ່ງທີ່ເປັນໂລກເໝືອນຈິງກັນທັງນັ້ນ. ຖ້າຈັ່ງຊັ້ນ ກໍ່ຄົງຈະເວົ້າໄດ້ວ່າໂລກເໝືອນຈິງ ແມ່ນມີຢູ່ທຸກບ່ອນ ແລະ ກໍ່ມີສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ທຸກວົງການ ມີການນຳໃຊ້. ເມື່ອລອງມາສັງເກດ ເບິ່ງສິ່ງອ້ອມຕົວຕ່າງໆ ກໍ່ເລີຍໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ໂລກເໝືອນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຢູ່ໃນໂລກ ຂອງຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ປາສະຈາກໄດ້ໂລກເໝືອນຈິງ ທີ່ຍັງຄົງຕ້ອງມີຢູ່. ໜຶ່ງໃນຕົວຢ່າງຂອງໂລກເໝືອນຈິງ ທີ່ທຸກຄົນຮູ້ຈັກກັນດີ ຄືເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ. ຫຼາຍຄົນເຖິງຂະໜາດວ່າ ຕື່ນຂຶ້ນມາວັນໃໝ່ ຕ້ອງມີກິດຈະວັດໃນການອອນໄລ ກ່ອນວຽກອື່ນໝົດ, ກ່ອນເຂົ້ານອນ ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງ ໂລກອອນລາຍກ່ອນ ຈຶ່ງນອນຫຼັບເປັນຕົ້ນ.

ທຸກວັນນີ້ ໂລກເໝືອນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດ ໃນສັງຄົມເຮົາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຮັດໃຫ້ການຈຳແນກລະຫວ່າງ ໂລກຈິງ ແລະ ໂລກເໝືອນຈິງ ນັບມື້ນັບຫຍຸ້ງຍາກສູງຂຶ້ນ. ສາວງາມທີ່ຍ່າງຜ່ານໜ້າ ອາດຈະເປັນສາວໜ້າຕາທຳມະດາ ທີ່ຜ່ານການສັນຍະກຳ ຫຼື ອາດຈະເປັນຄົນລະເພດ ທີ່ຜ່ານການປ່ຽນເພດມາກໍ່ໄດ້. ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມີລາຍງານການເງິນ ທີ່ສ້າງໄວ້ນຳໃຊ້ ໃນໂລກເໝືອນຈິງ ທັງນັ້ນ. ພະນັກງານ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃດໜຶ່ງ ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນເປັນໄດ້ພຽງແຕ່ ໃນໂລກເໝືອນຈິງເທົ່ານັ້ນ.

ລວມຄວາມແລ້ວ, ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຄົງບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໂລກເໝືອນຈິງໄປໄດ້. ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໝູນໃຊ້ມັນ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຕົນເອງ. ໂລກເໝືອນຈິງທີ່ເຮົາຢູ່ ອາດຈະເປັນໂລກຈິງທີ່ທຸກຄົນຝັນຫາກໍ່ເປັນໄດ້.

%d bloggers like this: