fbpx

ເທັກນິກຕັ້ງລະຫັດລັບ Facebook ຂັ້ນເທບໃຫ້ຄົນແຮັກບໍ່ໄດ້.

ຫຼາຍຄົນເຈີບັນຫາ ເຟສບຸກ ໄອຈີ ອີເມວ ຖືກແຮັກ ຍ້ອນວ່າວິທີການຕັ້ງລະຫັດແມ່ນງ່າຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີເດົ່າງ່າຍ ຍິງໄປກວ່ານັ້ນຄົນໃກ້ຕົວ ຫຼື ຄົນຈອບຕິດຕາມເຮົາ ມີໂອກາດສູງໃນການແຮັກສຳເລັດ.

ແອັດຈະມາບອກເຄັດລັບການຕັ້ງລະຫັດຂັ້ນເທບໃຫ້ຄົນແຮັກບໍ່ໄດ້.

ຫຼາຍບົດຄວາມອາດຈະບອກກົດ ວ່າວິທີຕັ້ງລະຫັດແມ່ນໃຫ້ມີຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ສັນຍາລັກ ພິເສດ​… ສາລະພັດ ຕອນຕັ້ງແມ່ນຕັ້ງໄດ້ ແຕ່ເມື່ອຕັ້ງແລ້ວເຈົ້າຂອງເອງຍັງບໍ່ຈື່.

ຕົວຢ່າງຫຼາຍຄົນຕັ້ງລະຫັດທີ່ງ່າຍດ່າຍແມ່ນ ຕັ້ງຕາມວັນເດືອນປີເກີດ, ເບີໂທລະສັບ, ຕົວເລກລົດ, ງ່າຍໆ…

Password: 123456, 999999popo, 752108,…..

ຕົວຢ່າງໜ້ອຍຄົນທີ່ຕັ້ງລະຫັດທີ່ຍາກໂພດແລະມັກລືມລະຫັດແມ່ນ ມີສັນຍາລັກ ດອກຈັນ ໝາຍທ້ວງ ຕົວເລກປົນຕົວໜັງສືສັບສົນ…

Password: @3Dog_hotel!_$%*&#@5555, !opokpflkdgj#dsjkfw*5

ຕົວຢ່າງການຕັ້ງລະຫັດຂັ້ນເທບແມ່ນໃຫ້ຕັ້ງເປັນປະໂຫຍກທີ່ເຮົາສາມາດຈື່ໄດ້ ເຊັ່ນ:
  • ຂ້ອຍລຽງໝາຊື່ປິກກິ້ພັນຂ້ອຍຮັກມັນຫຼາຍ ຖ້າຕັ້ງເປັນລະຫັດແມ່ນ i<3mPiggy#4Ever
  • ຂ້ອຍມັກກິນບິງຊູແລະມັກດາລາເກົາຫຼີ ຖ້າຕັ້ງເປັນລະຫັດແມ່ນ Koi<3Junk!!!4eV3r@Galaxy

ຈະເຫັນໃດ້ວ່າລະຫັດທຳອິດແມ່ນ ຂ້ອຍຮັກປິກກີ້ຕະຫຼອດໄປ ແຕ່ວິທີຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງລະຫັດແມ່ນເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະຕັ້ງລະຫັດຫຍັງ ກໍ່ໃຊ້ໂຄງສ້າງ ຕົວພິມນ້ອຍ ຂຶ້ນຕົ້ນກ່ອນແລ້ວຕາມດວ້ຍ ສັນຍາລັກຫົວໃຈ <3 ແລະກ່ອນສີ້ນສຸດຄຳສັບສຸດທ້າຍແມ່ນຕື່ມ # ໃສ່

ສ່ວນລະຫັດອັນທີ່ສອງ ເຮົາກໍ່ສາມາດເລີມຕົນປະໂຫຍກໂດຍການຂຽນເປັນ ຄາລາໂອເກະກໍ່ໄດ້ ແລະ ສັນຍາລັກ

i<3mPiggy#4Ever  = <3 ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຫົວໃຈ, 4Ever ແມ່ນ forever

Koi<3Junk!!!4eV3r@Galaxy = ຂ້ອຍຮັກຈຸງກິຕະຫຼອດໄປໃນກາແລກຊີ້ = Junk!!! ແທນໃຫ້ ຈຸງກິ ຕົວໄອກັບຫົວເປັນສັນຍາລັກເຄື່ອງໝາຍທ້ວງ, 4eV3r ແມ່ນ forever ເລກ 3 ແມ່ນປີ້ນກັບດ້ານຈະເປັນຕົວ E

ມາຮອດນີ້ຫວັງວ່າຫຼາຍຄົນຈະນຳໄປໃຊ້ໃດ້ ຖ້າຫາກມີຄຳຖາມກໍ່ສາມາດຄອມເມັ້ນໄດ້ ແລະ ຢ່າລືມແຊໃຫ້ກັບຄົນໃກ້ຕົວທ່ານ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ບົດຄວາມນີ້ເປັນປະໂຫຍດ.

 

 

 

2 thoughts on “ເທັກນິກຕັ້ງລະຫັດລັບ Facebook ຂັ້ນເທບໃຫ້ຄົນແຮັກບໍ່ໄດ້.

  1. Anonymous

    ແມ່ນແລ້ວຕ້ອງຕັ້ງຫລາຍໂຕ
    ຂ້ອຍກະຕັ້ງແບບນີ້ຄືກັນ
    ຂອບໃຈ​ທີ່ມາແນະນຳ

  2. Pingback: ປ່ຽນລະຫັດດ່ວນ! 773 ລ້ານ ບັນຊີອີເມວທົ່ວໂລກຖືກແຮັກ. – IT Center

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: