ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ 2016 ACU e-Learning Expert Training

 

ເພຶ່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການພັດທະນາລາຍວິຊາ e-Learning ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN CYBER UNIVERSITIES ປະຈຸບັນແມ່ນກ້າວສູ່ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງໃນປີ 2016 ນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ພັດທະນາຢູ່ 03 ລາຍວິຊາຄື:

1. ລາຍວິຊາ ເຄມີສາດທົ່ວໄປ (General Chemistry)

2. ລາຍວິຊາ ມາດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Social and Environmental Soundness)

3. ລາຍວິຊາ ການບັນຊີໂຮງແຮມ (Hospitality Business and Accounting)

ກ່ອນຈະເລີ່ມການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ທາງ ACU Project ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຈານສອນ (SME). ຜູ້ອອກແບບການສອນ (ID), ຜູ້ພັດທະນາສື່ (MD) ແລະ ຜູ້ຖ່າຍວິດີໂອ-ຕັດຕໍ່ (SE), ເຊິ່ງທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ນຳສົ່ງທີມພັດທະນາ ຈຳນວນ 07 ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແລະ ໃນນັ້ນ SE ຈຳນວນ 02 ທ່ານ ແມ່ນ ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ (Wonkuang Digital University) ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19/06 ຫາ 01/07/2016 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມ ໄອບິດ, ອິນຊາດົງ, ປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ.

ເນື້ອໃນການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ການສຶບຕໍ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ແນະນຳເທັກນິກໃໝ່ໆເພື່ອນຳມາປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລາຍວິຊາໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ນອກນັ້ນ ປີນີ້ແມ່ນມີຄວາມພິເສດຄືແຕ່ລະປະເທດຈະມີມະຫາວິທະຍາໄລຈາກເກົາຫຼີເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ (WDU) ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມເຮັດວຽກນຳພວກເຮົາເປັນຢ່າງດີິ, ໄດ້ໄປເບິ່ງວຽກ ແລະຮ່ວມເຮັດວຽກຕົວຈິງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 02 ວັນ.

ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເຝິກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ມີການນຳສະເໜີຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຈາກ CLMV ແລະ ໃນການນຳສະເໜີຄັ້ງນີ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນນາມຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ລາງວັນທີ 01 ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລຈາກປະເທດຫວຽດນາມ.

ຮູບພາບບາງສ່ວນ:

13765703_110116926094737_1642906319491991052_o

ຮູບພາບລວມ

13697126_110116562761440_8714423627207486369_n

ຮູບພາບຖ່າຍຮ່ວມກັບຕົວແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ

DSC04222

ຮູບລວມກັບທີມງານພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ

SONY DSC

ທັດສະນາສຶກສາທີ່ Korea National Open Unversity

DSC03995

ພາບການເຮັດວຽກຂອງທີມງານ

DSC04012

DSC04022

DSC03983

SONY DSC

ທັດສະນະສຶກສາທີ່ ສະຖານີໂທລະທັດ MBC

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: